DÒNG SỰ KIỆN. * KỶ NIỆM 1010 NĂM THĂNG LONG - HÀ NỘI * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

159 đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Tây Hồ lần thứ VI

Vũ Minh
04-08-2020 13:31
Kinhtedothi- Sáng nay, 4/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Tây Hồ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành phiên làm việc thứ nhất. Dự Đại hội có 159 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 8.700 đảng viên, 26 Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ quận.
Tin liên quan
Phát biểu khai mạc phiên làm việc thứ nhất, Bí thư Quận ủy Tây Hồ khóa V Nguyễn Văn Thắng cho biết, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Kế hoạch số 155-KH/TU ngày 08/7/2019 của Thành ủy Hà Nội về “Tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội”, Quận ủy Tây Hồ đã ban hành Kế hoạch số 131-KH/QUTH, ngày 30/7/2019 của Quận ủy về “Tổ chức Đại hội Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ VI” và triển khai thực hiện, đảm bảo đúng nội dung, yêu cầu, tiến độ đề ra.
 Bí thư Quận ủy Tây Hồ khóa V Nguyễn Văn Thắng phát biểu khai mạc phiên làm việc thứ nhất của Đại hội
Trong đó, để tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Tây Hồ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Quận ủy đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc tổ chức Đại hội. Tính đến ngày 10/7/2020, 26/26 tổ chức cơ sở Đảng đã hoàn thành tổ chức Đại hội, đúng các quy định của Đảng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, không phô trương hình thức; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Bí thư Quận ủy Tây Hồ khóa V nhấn mạnh, cùng với lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp, công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ VI được tiến hành sớm, theo đúng trình tự, quy định và đảm bảo chất lượng. Cùng với đó, quận đã tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước lao động, sản xuất, học tập, công tác, thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, công tác phòng chống dịch Covid-19.
 Phiên làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Tây Hồ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025
Tại phiên làm việc thứ nhất, 100% đại biểu dự Đại hội đã thông qua các nội dung: Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Chương trình Đại hội, quy chế làm việc của Đại hội; phổ biến một số quy định về bầu cử trong Đảng; quán triệt một số nội dung cần lưu ý trong quá trình diễn ra Đại hội...
Cũng trong phiên làm việc này, Đại hội đã nghe báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp tham gia vào Dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội….. Đồng thời, tiến hành thảo luận tại các tổ đại biểu, góp cho cho Dự thảo Văn kiện Đại hội cấp trên, Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Tây Hồ lần thứ VI; các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020-2025.
 Các đại biểu biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội
Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Tây Hồ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu chặng đường phát triển với nhiều thành tựu nổi bật trong 25 năm xây dựng và phát triển của quận. Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020; quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp xây dựng, phát triển quận giai đoạn 2020 - 2025; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa V; tham gia ý kiến đóng góp vào Dự thảo các Văn kiện Đại hội Đảng cấp trên; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa VI và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII
Phiên chính thức của Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Tây Hồ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra ngày 5/8.