DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 9 - HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XV * HÀ NỘI - 20 NĂM “THÀNH PHỐ VÌ HÒA BÌNH” * KỲ HỌP THỨ 7, QUỐC HỘI KHÓA XIV * DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI * AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

6 tháng, Hà Nội đã thực hiện tinh giản biên chế 269 người

Linh Chi
29-06-2017 16:28
Kinhtedothi - Theo UBND TP Hà Nội, thực hiện công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, từ đầu năm đến nay, TP chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.
Trong đó, TP Hà Nội rất đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện tinh giản biên chế của ngành mình, cấp mình, đồng thời ban hành cơ chế đặc thù của TP khuyến khích các đối tượng tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế. 
Cán bộ UBND phường Bách Khoa (quận Hai Bà Trưng) giải quyết thủ tục hành chính cho công dân.
Kết quả cụ thể trong 6 tháng đầu năm, TP đã thực hiện được 4 đợt tinh giản biên chế, qua đó đã giải quyết cho tổng cộng 269 người nghỉ chế độ theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.
Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 6/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, UBND TP Hà Nội đã giao Sở Nội vụ tham mưu Kế hoạch của UBND TP tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chủ trương này trên địa bàn Hà Nội, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Bên cạnh đó, UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo Sở Nội vụ thực hiện kiểm tra việc quản lý tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, biên chế, vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc TP. Trong đó, có 5 đơn vị cấp huyện gồm: Quận Hoàn Kiếm, quận Hoàng Mai, huyện Thường Tín, huyện Quốc Oai, huyện Hoài Đức; 6 đơn vị cấp sở gồm: Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Giáo dục & Đào tạo, Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Công Thương; 4 đơn vị sự nghiệp trực thuộc TP gồm: Quỹ Đầu tư phát triển TP, Trường Đại học Thủ đô, Đài Phát thành & Truyền hình Hà Nội, Trường Cao đẳng Thương mại & Du lịch.
Trước đó, UBND TP Hà Nội cũng đã ban hành các quyết định quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND TP và trong các cơ quan hành chính thuộc TP. So với trước đây, các quyết định này có nhiều điểm mới, như: Phân định rõ quyền của UBND và Chủ tịch UBND TP theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; quy định cụ thể về thẩm quyền đánh giá, phân loại, khen thưởng cán bộ, công chức, viên chức; quy định cụ thể thẩm quyền cho phép cán bộ, công chức, viên chức nghỉ phép, nghỉ việc riêng; xác định, giao nhiệm vụ cụ thể cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở, ngành, UBND cấp huyện thực hiện nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn do người lao động lập thành tích xuất sắc…