DÒNG SỰ KIỆN. * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Agribank cầu nối phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn

Nhật Minh
21-03-2018 16:44
Kinhtedothi - Trong tiến trình 30 năm đổi mới của Việt Nam với nhiều dấu ấn quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội và xóa đói giảm nghèo, hoạt động của Agribank đã có nhiều đóng góp tích cực.
Thông qua nhiều chương trình, hành động thiết thực, Agribank đang tích cực chung tay cùng ngành ngân hàng đưa mục tiêu giảm nghèo bền vững trở thành hiện thực.
Cán bộ tín dụng Agribank đến với từng hộ dân để tư vấn, thẩm định và hỗ trợ bà con phát triển mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả.

Đầu tàu triển khai tín dụng chính sách cho Tam nông
Là Ngân hàng Thương mại Nhà nước hàng đầu Việt Nam, Agribank luôn đi đầu trong thực hiện các chủ trương, chính sách, chương trình của Đảng, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, đặc biệt, với việc tiên phong triển khai tín dụng chính sách, Agribank là “cầu nối” quan trọng đưa chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến với nhiều hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên cả nước, mang đến cho người dân trên cả nước cơ hội được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi chính thức của Nhà nước, góp phần làm thay đổi căn bản chất lượng cuộc sống của người dân khu vực nông nghiệp, nông thôn.
Agribank hiện là NHTM Nhà nước duy nhất nắm giữ 100% vốn điều lệ, giữ vai trò chủ lực trong đầu tư tín dụng và cung cấp sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiện ích tại khu vực nông nghiệp, nông thôn và nền kinh tế đất nước.
Tổng tài sản của Agribank đạt gần 1 triệu 200 nghìn tỷ đồng; Nguồn vốn huy động đạt gần 1 triệu 100 ngàn tỷ đồng. Dư nợ cho vay nền kinh tế tăng 17,6% so với năm 2016, đạt gần 900 ngàn tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn đạt 650 ngàn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 73,6% dư nợ và chiếm trên 51% thị phần tín dụng toàn ngành ngân hàng đầu tư cho lĩnh vực này.
Gánh vác sứ mệnh tín dụng nông nghiệp, nông thôn, hiện nay, Agribank đang đảm trách triển khai 08 chương trình tín dụng chính sách theo chỉ đạo của Chính phủ. Dư nợ cho vay theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn của Agribank là 645.367 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 73,6%/tổng dư nợ cho vay nền kinh tế.
Bên cạnh đó, nguồn vốn Agribank đóng vai trò chủ lực đối với thành công các chương trình như cho vay theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản; Cho vay theo mô hình liên kết, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp; cho vay xây dựng nông thôn mới; tái canh cà phê; hỗ trợ giảm tổn thất sau thu hoạch…

Nguồn vốn của Agribank đầu tư cho “Tam nông” đóng góp tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo ở nông thôn. Thông qua ký thỏa thuận liên tịch với Trung ương Hội Nông dân và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đẩy mạnh cho vay kinh tế hộ thông qua tổ vay vốn, Agribank giúp nhiều nông dân có cơ hội đổi đời từ chính mô hình sản xuất của gia đình, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở các địa phương.
Diện mạo nông thôn Việt Nam ngày càng khởi sắc từ chính những mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả nhờ nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Agribank.
Những điều kì diệu ở vùng cao
Thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững và Thông tư 06/2009/TT-NHNN quy định chi tiết về chính sách cho vay ưu đãi lãi suất theo Chương trình hỗ trợ các huyện nghèo tại Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2018 của Chính phủ, Agribank đã thực hiện cho vay ưu đãi lãi suất đối với 62 huyện nghèo thuộc 18 tỉnh, dư nợ 2.699 tỷ đồng với 49.919 khách hàng. Đối với tỉnh Điện Biên là tỉnh có nhiều hộ nghèo nhất trong cả nước, Agribank đã triển khai hỗ trợ 160 tỷ đồng cho hai huyện Mường Ảng và Tủa Chùa.

Việc triển khai đầu tư xây dựng các công trình từ nguồn vốn hỗ trợ của Agribank ở huyện Tủa Chùa, Mường Ảng từ năm 2009 có ý nghĩa rất quan trọng cho việc phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo, nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực, qua đó tạo điều kiện cho địa phương phát triển kinh tế xã hội và xóa đói giảm nghèo nhanh, bền vững.
Đến với 2 huyện nghèo nhất cả nước hôm nay sẽ thấy nhiều đổi thay trong cuộc sống của người dân nơi đây, sự đổi thay đó đang hiện hữu trong hình ảnh của gần 3.000 ngôi nhà mới cho người nghèo, 41 khu nội trú dân nuôi, 5 điểm trạm y tế, 6 trường học… Những ngôi nhà tranh, vách đất trước đây của những hộ nghèo ở hai huyện Tủa Chùa, Mường Ảng đã được thay thế bằng những ngôi nhà vững chắc cả nền, khung, mái; người dân được khám bệnh ở những trạm y tế với đầy đủ trang thiết bị; học sinh ở trong những khu nhà nội trú dân nuôi khang trang.

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, bắt đầu triển khai cho vay thí điểm ở 11 xã thực hiện xây dựng nông thôn mới vào năm 2011 và từ tháng 4/2012 tiến hành cho vay trên diện rộng trong toàn quốc, đến nay, Agribank tiếp tục khẳng định là tổ chức tín dụng dẫn đầu về cho vay xây dựng nông thôn mới, với dư nợ cho vay xây dựng nông thôn mới đạt 372.985 tỷ đồng với 2.631.094 khách hàng tại 8.937 xã xây dựng nông thôn mới trên toàn quốc được vay vốn từ Agribank. Một số Chi nhánh có kết quả cho vay xây dựng Nông thôn mới tiêu biểu là: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tây, Đồng Nai, Phú Thọ, Bình Phước, Đồng Tháp, Đắc Nông, Lâm Đồng...

Agribank không ngừng nỗ lực cải tiến quy trình, phương pháp cho vay, tiết giảm chi phí để có lãi suất thấp hỗ trợ và mở rộng đầu tư tín dụng cho “Tam nông” thông qua đơn giản hóa thủ tục, tăng cường phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc cùng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc như về hạn mức vay vốn, kỳ hạn trả nợ, tài sản thế chấp… đồng thời cung ứng nhiều sản phẩm dịch vụ tiện ích đối với khách hàng, nhất là khách hàng khu vực nông thôn, triển khai mở rộng cung ứng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng gắn với nông nghiệp, nông thôn, khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất quy mô lớn, nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao,…
Trên khắp 63 tỉnh, thành cả nước, thông qua nguồn vốn tín dụng, Agribank đã và đang tích cực đồng hành cùng các địa phương có những chuyển biến tích cực về phát triển kinh tế - xã hội, tạo sự dịch chuyển về cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đem đến nhiều cơ hội phát triển sản xuất, kinh doanh cho người nông dân.
Bên cạnh việc chủ động triển khai thực hiện các hoạt động tín dụng chính sách, Agribank cũng tích cực tham gia nhiều dự án nước ngoài đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn được triển khai ở Việt Nam. Đến nay, Agribank đã triển khai thực hiện trên 40 dự án tín dụng quốc tế từ các nhà tài trợ WB, ADB, AFD, KFW... Thông qua nguồn vốn của các Dự án, Agribank đã mở rộng thêm hoạt động cho vay nông nghiệp, nông thôn, dần tăng tỷ lệ vốn đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn lên trên 73,6% tổng dư nợ cho vay.