DÒNG SỰ KIỆN. * VỤ NHIỄM SÁN LỢN TẠI BẮC NINH * DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI * HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH MỸ - TRIỀU TIÊN LẦN 2 * AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Bắc Từ Liêm: Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở ngày càng chuyển biến rõ nét

Trần Thảo
10-08-2018 15:17
Kinhtedothi - Ngày 10/8, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 30 - CT/TW ngày 18/2/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) “Về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”.
Quang cảnh hội nghị.

Sau 20 năm thực hiện Chỉ thị số 30 - CT/TW ngày 18/2/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) “Về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” (QCDC), đã làm chuyển biến về nhận thức; việc chỉ đạo, triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở ngày càng rõ nét; ý thức về quyền làm chủ, thực hành dân chủ của Nhân dân được nâng lên.

Trong đó, thực hiện những nội dung “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, UBND các phường đã công khai những vấn đề liên quan thiết thực đến đời sống Nhân dân như: Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, công trình đầu tư và thứ tự ưu tiên, tiến độ thực hiện; phương án đền bù, hỗ trợ GPMB, tái định cư liên quan đến dự án; phương thức, kết quả bình xét hộ nghèo; trợ cấp xã hội…

Cùng với đó, các phường còn thường xuyên tổ chức cho Nhân dân họp bàn về xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, các biện pháp thực hiện tốt trật tự văn minh đô thị… Việc xây dựng và thực hiện QCDC trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị đã gắn với triển khai Luật cán bộ, công chức; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng; gắn với công tác tiếp dân, đẩy mạnh CCHC… Thực hiện QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc, nhiều DN đã quan tâm sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện QCDC tại nơi làm việc theo tinh thần Nghị định 60.

Thời gian tới, quận tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ giữa Ban chỉ đạo thực hiện QCDC, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội đối với việc thực hiện QCDC ở cơ sở, gắn với việc thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của quận, địa phương, cơ quan, đơn vị. Gắn việc thực hiện QCDC ở cơ sở với thực hiện tốt Chỉ thị số 05, Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII và Chuyên đề số 01 của Quận ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Nghị quyết T.Ư khóa XII gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và con người thanh lịch, văn minh” và các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh CCHC, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

Tạo điều kiện thuận lợi để mọi người dân thực hiện tốt các quyền và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở và Pháp lệnh 34; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.