DÒNG SỰ KIỆN. * CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19 * CUỘC THI VIẾT “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI”

Bài bản và chặt chẽ

12-01-2016 09:03
Kinhtedothi - Hôm qua, Hội nghị T.Ư lần thứ 14 đã khai mạc và nhận được sự quan tâm đặc biệt của đảng viên và người dân cả nước.
Như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh, Hội nghị lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng; bàn và quyết định những phần việc còn lại để tiếp tục chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội XII của Đảng. Và trong đó, một “công việc hết sức hệ trọng” là hoàn tất công tác nhân sự để trình Đại hội. Đây luôn là một vấn đề được kỳ vọng và quan tâm.

Như Tổng Bí thư đã thông tin trong phần phát biểu khai mạc Hội nghị, sau Hội nghị T.Ư 13, trên cơ sở kết quả giới thiệu của Ban Chấp hành T.Ư, ý kiến giới thiệu của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Khóa XI, Tiểu ban Nhân sự và Bộ Chính trị đã thảo luận, cân nhắc kỹ và thống nhất giới thiệu nhân sự lãnh đạo chủ chốt Khóa XII bao gồm các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Khóa XI đủ tiêu chuẩn, điều kiện, trong độ tuổi và trường hợp “đặc biệt” tái cử Khóa XII. Tiểu ban Nhân sự và Bộ Chính trị cũng đã nghiên cứu, xem xét, cân nhắc và đề nghị giới thiệu thêm một số đồng chí Ủy viên T.Ư Khóa XI thuộc trường hợp “đặc biệt” tái cử Khóa XII.

Như vậy có thể khẳng định rằng, công tác nhân sự đã và đang làm từng bước, từng khâu, chặt chẽ, bài bản, chắc chắn và nhận được sự đánh giá cao của người dân. Hội nghị T.Ư lần thứ 14 này tiếp tục là một bước quan trọng đặc biệt để chọn được những cán bộ đủ tâm, đủ tầm, có trình độ được Nhân dân tin tưởng, mong muốn. Bởi mỗi nhiệm kỳ Đại hội Đảng, ngoài việc thông qua Báo cáo chính trị thì việc chọn đúng cán bộ có tiêu chuẩn cả đức lẫn tài để tham gia cấp ủy là việc hệ trọng, vì mọi việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ quyết định. Chọn cán bộ tham gia cấp ủy đúng thì mới đưa nghị quyết của Đại hội vào cuộc sống, ngược lại chọn sai thì không những không biến nghị quyết của Đại hội thành hiện thực mà còn gây ra nhiều hậu quả khác.

Như nhiều ý kiến đã nhận xét, sự chủ động của T.Ư trong quy hoạch cán bộ, gắn quy hoạch với đào tạo và luân chuyển trong những năm vừa qua đã cơ bản khắc phục được tình trạng hẫng hụt về đội ngũ vào mỗi kỳ Đại hội như trước đây. Kết quả Đại hội các Đảng bộ trực thuộc T.Ư vừa qua cho thấy, hầu hết các cán bộ trong quy hoạch đều trúng cử vào cấp ủy. Các đồng chí được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa mới hầu hết đều nằm trong quy hoạch vào Ban Chấp hành T.Ư Khóa XII. Và đây cơ sở quan trọng để Hội nghị T.Ư 14 và tiếp đó là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đưa ra những quyết định quan trọng về nhân sự cho nhiệm kỳ tới, theo đúng tiêu chí mà Ban Chấp hành T.Ư đã đề ra; loại ra được một bộ phận không nhỏ cán bộ suy thoái, yếu kém, bầu những người xứng đáng nắm giữ vận mệnh dân tộc để dân yên tâm. Hay nói khác đi, chọn được những con người đức - tài đều trọn vẹn, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân.

Với những công việc có tính chất quan trọng và quyết định ấy, nhiều người bày tỏ sự tán đồng với gợi ý của Tổng Bí thư trong phát biểu khai mạc Hội nghị, “đề nghị các đồng chí T.Ư nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, Nhân dân và đất nước, tập trung nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến để hoàn thành tốt nội dung, chương trình đã đề ra”. Để từ đó hoàn chỉnh Báo cáo công tác nhân sự Ban Chấp hành T.Ư trình Đại hội XII; đồng thời xem xét, đề cử nhân sự 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt Khóa XII. Dõi theo Hội nghị, người dân cả nước cũng hy vọng rằng, các đồng chí T.Ư nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, Nhân dân, đất nước, nghiên cứu, thảo luận để lựa chọn được danh sách những cán bộ, những “ứng cử viên” có đủ tiêu chuẩn và xứng đáng nhất trình Đại hội.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
TAG: