DÒNG SỰ KIỆN. * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Chi tiết 7 khoản tiền Ban đại diện cha mẹ học sinh không được phép thu

Lưu Ly
31-07-2019 18:33
Kinhtedothi - Trong công văn hướng dẫn công tác tăng cường quản lí thu chi năm học 2019 - 2020, Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý về 7 khoản tiền Ban đại diện cha mẹ học sinh (HS) không được phép thu.
Tin liên quan
Hà Nội quy định 7 khoản tiền Ban đại diện cha mẹ học sinh không được phép thu.
Đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, đối với kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ HS, cần thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT tại điều 10-Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT. Trong quá trình thực hiện cần lưu ý đến một số nội dung.
Tuyệt đối không được lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ HS để thu các khoản thu ngoài quy định tại Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT. Ban đại diện cha mẹ HS chỉ được thu các khoản phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ HS.
Ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu các khoản:
1. Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường.
2. Trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh.
3. Vệ sinh lớp học, vệ sinh trường.
4. Khen thưởng cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên nhà trường.
5. Mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lí, giáo viên và nhân viên nhà trường.
6. Hỗ trợ công tác quản lí, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục.
7. Sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.
Việc thu, chi kinh phí của Ban đại diện cha mẹ HS phải bảo đảm nguyên tắc công khai, dân chủ. Sau khi chi tiêu phải báo cáo công khai quyết toán kinh phí tại các cuộc họp toàn thể cha mẹ HS lớp và các cuộc họp toàn thể Ban đại diện cha mẹ HS trường. Không quy định mức kinh phí ủng hộ bình quân cho các cha mẹ HS.
Trưởng Ban đại diện cha mẹ HS lớp chủ trì phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp dự kiến kế hoạch chi tiêu kinh phí được ủng hộ, tài trợ và chỉ sử dụng sau khi đã được toàn thể các thành viên Ban đại diện cha mẹ HS thống nhất ý kiến.
Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất với hiệu trưởng để quyết định kế hoạch sử dụng kinh phí và chỉ sử dụng sau khi được toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất ý kiến.