DÒNG SỰ KIỆN. * CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19 * CUỘC THI VIẾT “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI”

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội quán triệt các văn kiện Hội nghị T.Ư 13

12-01-2016 09:16
Kinhtedothi - Ngày 11/1, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã phổ biến, quán triệt nhanh các văn kiện Hội nghị T.Ư 13 (Khóa XI) cho hơn 500 báo cáo viên, phóng viên các cơ quan báo chí của TP.
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học quán triệt tại hội nghị
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học phát biểu tại hội nghị.
Hội nghị đã được nghe đồng chí Phạm Thanh Học - Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội phổ biến, quán triệt 9 nội dung cơ bản của Hội nghị T.Ư 13. Trong đó nhấn mạnh về các nội dung T.Ư tiếp thu ý kiến đóng góp vào Dự thảo Báo cáo chính trị; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện 5 năm 2011 - 2015, nhiệm vụ 5 năm 2016 - 2020. T.Ư cũng đã thảo luận về Dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành T.Ư Đảng Khóa XI; Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (Khóa XI); dự thảo quy chế làm việc, dự thảo quy chế bầu cử tại Đại hội XII và công tác chuẩn bị nhân sự.

Đồng chí Phạm Thanh Học - Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đề nghị các địa phương, đơn vị của TP tổ chức tốt việc tuyên truyền trực quan trên địa bàn trong dịp trước, trong và sau Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng. Các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội XII của Đảng gắn với những thành tựu của đất nước, Thủ đô qua 30 năm đổi mới…

Cũng trong ngày 11/1, Quận ủy Đống Đa và báo Kinh tế & Đô thị đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các văn kiện của Hội nghị T.Ư 13 (Khóa XI).
TAG: