DÒNG SỰ KIỆN. * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * KỲ HỌP THỨ 9, QUỐC HỘI KHÓA XIV * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng: Báo chí phải đấu tranh không khoan nhượng với tiêu cực, tham nhũng

Trúc Mai – Văn Thân
26-12-2017 19:11
Kinhtedothi - Đó là yêu cầu của Ủy viên Bộ Chính tri, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tại Hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 được tổ chức ngày 26/12 tại TP. Hồ Chí Minh.
Tin liên quan
“Đã có những nhà báo hy sinh cả tính mạng của mình”
Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Võ Văn Thưởng đánh giá, công tác báo chí có những chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trong năm 2017. Công tác chỉ đạo định hướng được triển khai với phương châm chủ động, kịp thời, hiệu quả, thuyết phục.
 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng kết luận tại Hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Ảnh: Infonet
Quản lý Nhà nước về công tác báo chí cũng có những tiến bộ. Chất lượng, uy tín của giải báo chí Quốc gia được nâng cao. Bên cạnh đó, hình thành những giải thưởng mới được sự quan tâm của giới báo chí, của dư luận xã hội như Giải búa liềm vàng, Giải báo chí về đấu tranh chống tiêu cực tham nhũng do Trung ương Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phát động.
Chất lượng hiệu quả thông tin tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XII và các Nghị quyết của Đảng, của Chính phủ, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng đạt được những kết quả tích cực; nhất là trong đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia, những vấn đề chủ quyền trên Biển Đông.
Theo Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, những kết quả quan trọng và khá toàn diện trong năm 2017 thể hiện tinh thần chính trị, sự nỗ lực rất đáng ghi nhận của đội ngũ những người làm công tác báo chí trong cả nước.
“Đã có những nhà báo hy sinh cả tính mạng của mình, vượt qua sự đe dọa của những thế lực xấu, sự đối xử không công bằng của các cơ quan chức năng để làm tròn sứ mệnh người cầm bút, của một nhà báo chân chính...”, Trưởng ban Tuyên giáo Võ Văn Thưởng bày tỏ.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chỉ ra hạn chế, thiếu sót, bất cập chưa được khắc phục rõ nét, gây ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của báo chí. Biểu hiện rõ nhất là tình trạng xa rời tôn chỉ mục đích, vi phạm tôn chỉ mục đích, nhất là một số báo, tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử có khuynh hướng giật gân câu khách, dễ dãi trong trích nguồn; hiện tượng xào lại tin, bài của báo khác tương đối phổ biến.
Chất lượng thông tin tốt mang lại nhận thức tốt cho công chúng
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, cũng là năm bản lề thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Trong bối cảnh đó, công tác báo chí cần tập trung vào một số nội dung như:
Tập trung thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của năm 2018, gắn với nhiệm vụ, mục tiêu tổng thể của cả nhiệm kỳ, trọng tâm là tiếp tục tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ trên tất cả các mặt chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, xây dựng Đảng.
 Khen thưởng 5 tập thể vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí năm 2017
Trong xây dựng Đảng, tập trung cho việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng để đấu tranh đẩy lùi, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống, tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ. Báo chí cần phản ánh một cách trung thực, khách quan và đúng định hướng.
Cần tập trung cổ vũ, lan tỏa các điển hình tiên tiến, những giá trị tích cực, tốt đẹp, phản ánh những bất cập, hạn chế thiếu sót, trong lãnh đạo, điều hành của các ngành, địa phương, đơn vị với một trách nhiệm và xây dựng. Đấu tranh không khoan nhượng với tiêu cực, tham nhũng, cái xấu, cái ác, phê phán, phản bác các quan điểm thông tin sai trái.
Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác chỉ đạo, định hướng nội dung thông tin theo hướng chủ động, nhạy bén, kịp thời, thuyết phục, giữ vững nguyên tắc “một đầu mối thông tin”.
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cho rằng, những người làm công tác báo chí cần nhận thức đầy đủ bối cảnh, đánh giá đúng thuận lợi, nhận thấy rõ những khó khăn có thể tác động đến công tác báo chí năm 2018 về các mặt: tư tưởng, tâm trạng xã hội, cán bộ, đảng viên còn nhiều băn khoăn, trăn trở; tham nhũng; tiêu cực diễn biến phức tạp, ngày càng tinh vi...
Trong thời gian vừa qua, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị tận dụng tối đa mặt yếu và hạn chế của chúng ta trong các lĩnh vực công tác để xuyên tạc bôi nhọ, chống phá. Điều này đòi hỏi chúng ta có một sự tự tin rất lớn về đường lối, tự tin với lý tưởng, tự tin với sự chỉ đạo trong thực hiện các Nghị quyết của Trung ương.
“Cần phải khẳng định rằng, chất lượng thông tin tốt luôn luôn mang tới nhận thức tốt cho người đọc, người xem. Vì vậy, để công chúng báo chí có một nhận thức tốt thì yêu cầu, đòi hỏi đối với những người làm báo của chúng ta phải có chất lượng thông tin báo chí thật tốt”, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương bày tỏ.
Bên cạnh đó, công tác cán bộ, bao gồm cả quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực lãnh đạo, quy định đối với các phóng viên… cần được các cơ quan chỉ đạo, quản lý, chủ quản quan tâm hơn nữa.
“Trên báo cáo đánh giá, so với các lĩnh vực khác, mặt bằng trình độ của cán bộ báo chí đồng đều và khá cao, cả về chuyên môn và chính trị. Đó là điều rất đáng mừng. Tuy nhiên, hoạt động báo chí là hoạt động chính trị; cán bộ báo chí là cán bộ chính trị, cán bộ của Đảng, của Nhà nước, của đoàn thể.
Nếu chỉ đơn thuần trình độ chuyên môn thì không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Cho nên, phải thường xuyên nâng cao trình độ chính trị, cập nhật kiến thức và phải học tập thường xuyên và không có điểm dừng”, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu.