DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 9, QUỐC HỘI KHÓA XIV * 130 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

BHXH Việt Nam hướng dẫn điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ

Đức Toàn
01-12-2018 08:58
Kinhtedothi - BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn số 4894/BHXH-CSXH gửi BHXH các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư, BHXH Bộ Quốc phòng và BHXH Công an Nhân dân về việc hướng dẫn điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ.
Theo đó, đối với BHXH các tỉnh và TP, BHXH cho biết, thứ nhất, thực hiện điều chỉnh lương hưu theo quy định tại Nghị định số 153/2018/NĐ-CP đối với đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý, bao gồm các trường hợp đã được BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an Nhân dân giải quyết hưởng lương hưu từ ngày 1/1/2018 đến trước ngày Nghị định số 153/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.
 Người dân làm thủ tục tại bệnh viện đa khoa Đống Đa. Ảnh Công Hùng
Thứ hai, tiến hành chi trả tiền truy lĩnh phần lương hưu chênh lệch tăng thêm giữa mức lương hưu trước và sau khi thực hiện điều chỉnh đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ ngày 1/1/2018 đến trước ngày nhận lương hưu mới theo quy định tại Nghị định số 153/2018/NĐ-CP. Thứ ba, lập báo cáo kết quả đối tượng được điều chỉnh và tổng quỹ chi trả lương hưu tăng thêm của năm trước theo Mẫu số 01-NĐ153, gửi đến Ban Thực hiện chính sách BHXH (BHXH Việt Nam) trước ngày 10/1/2019.
Đối với BHXH Bộ Quốc phòng và BHXH Công an Nhân dân, sẽ thực hiện giải quyết điều chỉnh lương hưu theo quy định tại Nghị định số 153/2018/NĐ-CP đối với trường hợp thuộc thẩm quyền quản lý bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày Nghị định có hiệu lực thi hành.
Công văn cũng nêu rõ, trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị BHXH các tỉnh, TP, BHXH Bộ Quốc phòng và BHXH Công an Nhân dân kịp thời phản ánh về BHXH Việt Nam để nghiên cứu, hướng dẫn.