DÒNG SỰ KIỆN. * HÀ NỘI 2020 - HỢP TÁC ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * KỲ HỌP THỨ 9, QUỐC HỘI KHÓA XIV * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Bí thư Hoàng Trung Hải: Tập trung để Chương Mỹ phát triển năng động

Khắc Kiên-Thanh Hải
24-11-2018 15:56
Kinhtedothi - Tại Lễ kỷ niệm 130 năm ngày thành lập huyện (1/4/1888 - 1/4/2018), 80 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của Đảng bộ huyện (26/11/1938 - 26/11/2018) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải khẳng định: Chương Mỹ là quê hương giầu truyền thống cách mạng.
Dự lễ kỷ niệm, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Chương Mỹ. Sự kiện là niềm tự hào của huyện nói riêng, niềm vui chung của Nhân dân Thủ đô. Để xây dựng Chương Mỹ trở thành một trong những huyện phát triển năng động của Thủ đô, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đề nghị, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Chương Mỹ tiếp tục thực hiện tốt một số nhiệm vụ: 
Một là, huyện Chương Mỹ tập trung xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh, trong đó, tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ; Nghị quyết số 15-NQ/TU...
 Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại lễ kỷ niệm.
Hai là, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Chương Mỹ tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế; có giải pháp khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện theo hướng phát triển mạnh công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại, dịch vụ; phát triển du lịch tâm linh, du lịch văn hóa - lịch sử, du lịch sinh thái, du lịch làng nghề, từng bước tạo nguồn thu và tăng nguồn thu từ du lịch. Coi trọng phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sạch, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao, hiệu quả và bền vững… Trước mắt là đầu tư xây dựng quốc lộ 6, tỉnh lộ 419, đường Nguyễn Văn Trỗi và đường tránh quốc lộ 6 đi tỉnh lộ 419 nhằm thu hút các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn; tăng cường quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, đẩy nhanh tiến độ xây dựng thị trấn sinh thái Chúc Sơn và đô thị vệ tinh Xuân Mai.
Ba là, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Chương Mỹ cần tập trung phát triển văn hóa - xã hội và đào tạo nguồn nhân lực, lao động chất lượng cao. Giữ gìn và phát huy những truyền thống văn hóa tốt đẹp của địa phương; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; thực hiện tốt hai bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị và Bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng; tăng cường các biện pháp quản lý, bảo tồn và phát huy các công trình văn hóa; tăng cường thiết chế văn hóa cho cơ sở.
Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu huyện Chương Mỹ đặc biệt chú trọng đào tạo nghề gắn với tạo việc làm, thu nhập cho lao động nông thôn, nhất là những nơi bị thu hồi đất cho các dự án; quan tâm đầu tư, tăng cường năng lực của các cơ sở khám chữa bệnh, nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo ngày càng tốt đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.
Bốn là, tập trung chỉ đạo, hoàn thành 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020 (giai đoạn 1). Huyện Chương Mỹ cần tập trung nguồn lực, huy động sự đóng góp của người dân, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân cho xây dựng nông thôn mới, theo hướng bền vững, nhất là bảo đảm vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống, đặc biệt chú trọng đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, kết nối hạ tầng giữa đô thị và nông thôn.
Năm là, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phục vụ cho mục tiêu phát triển của huyện…

Ghi nhận những đóng góp của huyện Chương Mỹ, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý, trong đó có danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Nhân dịp này Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Chương Mỹ, trao Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Lê Trọng Khuê - nguyên Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ, Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội; Đinh Mạnh Hùng Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ.