DÒNG SỰ KIỆN. * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Bí thư Hoàng Trung Hải: Trình Đề án thí điểm quản lý mô hình chính quyền đô thị trong quý IV

Hà Minh - Thanh Hải
18-01-2018 19:13
Kinhtedothi - Tập trung triển khai xây dựng Đề án thí điểm quản lý mô hình chính quyền đô thị, đảm bảo chất lượng, tiến độ để trình Bộ Chính trị trong Quý IV/2018.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã yêu cầu như vậy tại hội nghị triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của Ban Chỉ đạo Chương trình 01 về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016-2020”.
 Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu chỉ đạo hội nghị
Phát biểu kết luận, Bí thư Thành ủy đánh giá cao những kết quả Ban chỉ đạo đạt được trong năm 2017. Nổi bật là nhiều chuyên đề, đề án được triển khai xây dựng mang tính đột phá như: Quy định đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; Đề án “Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quản lý”. Đặc biệt là Nghị quyết số 15 “Về việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc TP Hà Nội”. Đồng thời chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ diện Ban thường vụ cấp ủy quản lý; đẩy mạnh công khai, minh bạch trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ…
Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy và tổ chức đảng tiếp tục được đổi mới, bảo đảm tính toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, sâu sát cơ sở, gần gũi nhân dân, xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp phát sinh. Phần lớn tổ chức cơ sở đảng đã phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Nhiệm vụ năm 2018, Bí thư Thành ủy yêu cầu Ban chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện các chuyên đề, các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng; thực hiện Ngị quyết T.Ư 4 (khóa XII) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết T.Ư 6 (khóa XII) gắn với thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
Bí thư Thành ủy đặc biệt lưu ý việc thực hiện nghiêm túc các Quy định của Bộ Chính trị về công tác kiểm tra, xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 với chủ đề năm 2018 “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tập trung triển khai xây dựng Đề án thí điểm quản lý mô hình chính quyền đô thị, đảm bảo chất lượng, tiến độ để trình Bộ Chính trị trong Quý IV/2018.
Bên cạnh đó, tiếp tục chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết 15; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc dân sinh bức xúc, vụ việc phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn còn tồn đọng; thường xuyên tiến hành rà soát đánh giá tình hình và củng cố tổ chức cơ sở đảng, đặc biệt là các cơ sở đảng yếu kém.