DÒNG SỰ KIỆN. * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * KỲ HỌP THỨ 9, QUỐC HỘI KHÓA XIV * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải: HĐND TP tiếp tục thực hiện hiệu quả hoạt động giám sát, chất vấn, giải trình

Thủy Tiên - Thanh Hải
04-12-2018 09:18
Kinhtedothi - Sáng 4/12, phát biểu tại Kỳ họp thứ 7 của HĐND TP khóa XV, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho rằng đây là một Kỳ họp rất đặc biệt và có nhiều ý nghĩa quan trọng đối với Hà Nội.
Bí thư Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, kỳ họp thứ 7 của HĐND TP lần này có nhiều nội dung quan trọng, với trọng tâm không chỉ là xem xét, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ. Cụ thể là, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, tài chính - ngân sách, đầu tư công và các nhiệm vụ khác trong năm 2018. Trên cơ sở đó, quyết định các mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho năm 2019.
  Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại kỳ họp
Tập trung đánh giá toàn diện kết quả thực hiện các nhiệm vụ trên trong nửa nhiệm kỳ qua, từ đó xác định một số điều chỉnh, bổ sung cần thiết, kịp thời về mặt định hướng kế hoạch cho các nhiệm vụ lớn của TP cho giai đoạn từ nay đến hết nhiệm kỳ.
Ngoài ra, tại Kỳ họp này, HĐND TP còn thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với những đồng chí giữ chức vụ do HĐND bầu theo quy định. Mặt khác, Kỳ họp còn được tổ chức vào thời điểm TP đã tổ chức một cách nghiêm túc việc sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng thời, đánh giá kết quả và kỷ niệm 10 năm thực hiện nghị quyết của Quốc hội (khóa XII) về việc mở rộng địa giới Thủ đô Hà Nội.
“Với những đặc điểm trên, đây là một Kỳ họp rất đặc biệt và có nhiều ý nghĩa quan trọng đối với TP” – Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.
Để kỳ họp đặc biệt này được tổ chức thành công, Bí thư Thành ủy cho biết: Trong thời gian qua, Ban cán sự Đảng UBND TP và Đảng đoàn HĐND TP đã rất chủ động, tích cực, nghiêm túc trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị các nội dung phục vụ kỳ họp theo đúng quy định. Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã dành nhiều thời gian và Ban Chấp hành Đảng bộ TP đã dành một kỳ họp chuyên đề để xem xét, đánh giá thẳng thắn, nghiêm túc, toàn diện, sâu sắc và trách nhiệm các nội dung liên quan đến Kỳ họp.
Qua công tác đánh giá, Thành ủy thấy rằng Hà Nội phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức từ đầu nhiệm kỳ đến nay cũng như trong năm 2018. Song, TP đã đạt được kết quả tích cực trên các mặt sau: Môi trường đầu tư - kinh doanh tiếp tục được cải thiện, thu hút đầu tư nhất là FDI đạt kết quả nổi bật. Kinh tế Thủ đô tiếp tục phát triển khá, chuyển dịch đúng hướng. Vai trò kinh tế của TP trong việc liên kết, động lực cho phát triển kinh tế vùng và toàn quốc được thể hiện rõ nét.
Công tác quy hoạch, quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, quản lý và xây dựng đô thị trên địa bàn có chuyển biến tích cực. Chương trình xây dựng nông thôn mới, cải thiện đời sống của nông dân được quan tâm và thu được kết quả toàn diện và nổi bật.
Sự nghiệp văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học công nghệ, lao động - việc làm và đặc biệt là an sinh xã hội....tiếp tục được bảo đảm và có nhiều chỉ tiêu dẫn đầu cả nước.
Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được bảo đảm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững; phòng chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm ngày được quan tâm và triển khai quyết liệt.
Cải cách hành chính phục vụ nhân dân và DN, tiếp dân và giải quyết đơn thư của công dân được tăng cường; công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục được mở rộng.
Theo Bí thư Hoàng Trung Hải, Thành ủy cũng đã thẳng thắn, cầu thị, không né tránh chỉ ra những khó khăn, hạn chế trong việc thực hiện một số nhiệm vụ từ đầu nhiệm kỳ đến nay cũng như trong năm 2018.
Trong điều kiện thời gian từ nay đến hết nhiệm kỳ chỉ còn khoảng 2 năm, lại thêm những biến động khó lường của kinh tế, chính trị thế giới và khu vực có thể tác động đến nền kinh tế ngày càng hội nhập sâu của TP cũng như đất nước, đòi hỏi TP phải có những giải pháp quyết liệt và hiệu quả để thực hiện thành công các chỉ tiêu của nhiệm kỳ.
Với tinh thần đó, Bí thư Thành ủy đề nghị các vị đại biểu HĐND TP quan tâm một số nội dung sau: Một là, cần phát huy cao độ tinh thần khách quan, dân chủ, trách nhiệm trước cử tri thảo luận kỹ lưỡng để làm rõ hơn, sâu sắc và toàn diện hơn nữa tình hình, những kết quả tích cực đã đạt được và những hạn chế, tồn tại trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, tài chính- ngân sách, đầu tư công và các nhiệm vụ khác trong nửa đầu nhiệm kỳ và năm 2018. Từ đó, chỉ ra các nguyên nhân, nhất là các nguyên nhân chủ quan và các bài học kinh nghiệm thực tiễn cần thiết cho thời gian tới.
Hai là, căn cứ vào các chỉ tiêu đã đề ra, căn cứ vào tình hình thực tiễn của TP, ý kiến, nguyện vọng của cử tri, dự báo tình hình trong thời gian tới, cần xem xét và quyết định cụ thể các mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, tài chính - ngân sách, đầu tư công trong năm 2019 và đến hết nhiệm kỳ.
 Toàn cảnh kỳ họp
Ba là, để các Nghị quyết của HĐND sớm đi vào cuộc sống, HĐND TP cần thông qua đồng bộ và kịp thời các cơ chế, chính sách và phân bổ nguồn lực hợp lý. Chú ý đến các cơ chế, chính sách góp phần khai thác nhanh và hiệu quả các tiềm năng, lợi thế to lớn của Thủ đô về nguồn lực con người, khoa học và công nghệ, giải phóng các nút thắt về hạ tầng, thể chế và phát huy tính năng động, sáng tạo, tự chủ của cơ sở.
Bốn là, HĐND TP tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn các hoạt động kiểm tra, giám sát, chất vấn, giải trình để đảm bảo các nghị quyết, các cơ chế, chính sách của HĐND về phát triển kinh tế - xã hội, văn hoá-giáo dục, KHCN, tài chính - ngân sách, đầu tư.... được thực hiện nghiêm túc và hiệu quả.
Năm là, tại kỳ họp này HĐND TP sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu. Đây là công việc rất quan trọng, đòi hỏi mỗi đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, công tâm, khách quan và căn cứ trên những tiêu chí cơ bản, là: năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, gắn với kết quả hoàn thành nhiệm vụ được giao và phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cá nhân cán bộ.
“Đối với cán bộ được đánh giá, việc lấy phiếu tín nhiệm giúp mỗi người hiểu rõ hơn về uy tín, trách nhiệm của mình trước công việc và lĩnh vực mình phụ trách. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm là sự ghi nhận, động viên, khích lệ những việc làm tốt, có lợi cho sự nghiệp chung; đồng thời cũng là sự đánh giá, nhắc nhở đối với những cán bộ có khuyết điểm hoặc còn hạn chế về năng lực để kịp thời sửa chữa, khắc phục” – Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.
Nhiệm vụ từ năm 2019 cho đến hết nhiệm kỳ còn đầy thách thức. Vì vậy, Bí thư Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: Đảng bộ và nhân dân Thủ đô mong đợi HĐND TP tiếp tục có những đổi mới, đóng góp to lớn và không ngừng nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đi sâu nắm chắc tình hình, thảo luận và quyết định những chủ trương, giải pháp khả thi, kịp thời, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.