DÒNG SỰ KIỆN. * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * KỲ HỌP THỨ 9, QUỐC HỘI KHÓA XIV * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Bộ Giáo dục xin ý kiến giảm tải sách giáo khoa

18-08-2011 10:45
KTĐT - “Để hoàn thiện tài liệu, Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng đề nghị các sở sở giáo dục và đào tạo, các tổ chức xã hội và cá nhân góp ý cho bản dự thảo Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học các môn học”.
Đề nghị này vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo đăng tải trên cổng thông tin điện tử của mình.
 
Nội dung Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học các môn học tập trung vào giảm tải chương trình các môn học của tất cả các bậc học, từ tiểu học đến trung học phổ thông.
 
Việc giảm tải được thực hiện ở rất nhiều môn học, từ môn chính đến môn phụ như Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Âm nhạc, Lịch sử và Địa lý… với bậc tiểu học, môn Toán, Văn, Sử, Địa, Tin, Ngoại ngữ, Giáo dục công dân... của bậc trung học. Nhiều bài học hoặc câu hỏi, bài tập được chuyển từ chương trình chính thức sang “đọc thêm”, nhiều bài được bỏ một phần hoặc bỏ hẳn khỏi chương trình.
 
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, dự thảo điều chỉnh này căn cứ vào kết quả các đợt rà soát, đánh giá định kì về chương trình, sách giáo khoa phổ thông và tổng hợp ý kiến góp ý nhằm nâng cao chất lượng dạy học, đồng thời giảm nhẹ gánh nặng chương trình cho học sinh cũng như giáo viên.
 
Việc góp ý liên quan đến cấp tiểu học gửi về địa chỉ Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 49 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và gửi qua địa chỉ email: vugdth@moet.edu.vn. Liên quan đến cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông xin gửi về địa chỉ Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 49 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và gửi qua địa chỉ email: vugdtrh@moet.edu.vn./.

TAG: