DÒNG SỰ KIỆN. * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Bổ sung Nghị quyết chuyên đề về học phí vào chương trình kỳ họp HĐND TP

13-11-2015 12:09
Kinhtedothi - Trên cơ sở Thông báo số 18/TB-HĐND ngày 1/10/2015 của HĐND TP Hà Nội về nội dung,...
Kinhtedothi - Trên cơ sở Thông báo số 18/TB-HĐND ngày 1/10/2015 của HĐND TP Hà Nội về nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 14 HĐND TP (dự kiến khai mạc vào đầu tháng 12) và trên cơ sở các văn bản thỏa thuận phối hợp, các cơ quan Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP vừa thống nhất về bổ sung, điều chỉnh nội dung Nghị quyết trình kỳ họp thứ 14 HĐND TP.
Theo đó, căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP, về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/12/2015, thì cần thiết bổ sung Nghị quyết chuyên đề về “Mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của TP Hà Nội” vào nội dung kỳ họp tới. Cùng với đó, thống nhất cho phép bổ sung vào Nghị quyết thường kỳ về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của TP năm 2016 các nội dung: Cơ chế hỗ trợ cai nghiện tự nguyện; Cơ chế hỗ trợ điều trị cai nghiện bằng Methadone. Do hai nội dung này đã và đang được triển khai trên địa bàn, đưa vào Nghị quyết cho phép kéo dài việc thực hiện đến năm 2016 và những năm tiếp theo. Đồng thời, điều chỉnh Nghị quyết chuyên đề về “Một số cơ chế hỗ trợ từ ngân sách TP cho công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn TP Hà Nội” thành Nghị quyết chuyên đề về “Chế độ thù lao đối với Đội công tác xã hội tình nguyện tại 584 xã, phường, thị trấn; trợ cấp cho cán sự chuyên trách công tác phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm cấp huyện, xã và kinh phí hoạt động của Câu lạc bộ B93 trên địa bàn TP”...
TAG: