DÒNG SỰ KIỆN. * HỘI NGHỊ WEF ASEAN 2018 * HÀ NỘI SAU 10 NĂM MỞ RỘNG ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH * HÀ NỘI VỚI CHƯƠNG TRÌNH TRỒNG MỚI 1 TRIỆU CÂY XANH * AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Bộ TT&TT đã cắt giảm 51 thủ tục hành chính

Hà Thanh
21-11-2017 18:54
Kinhtedothi - Bộ TT&TT đã cắt giảm 51 thủ tục hành chính, tương đương cắt giảm 16% từ năm 2016 đến nay.
Theo báo cáo tại buổi làm việc của Bộ TT&TT với Tổ công tác của Thủ tướng, từ đầu năm 2016 đến nay, Bộ TT&TT đã cắt giảm 51 thủ tục hành chính (TTHC), tương đương cắt giảm 16%. Hiện nay Bộ TT&TT có 274 TTHC.
 
Theo đó, Bộ TT&TT đã trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 143/QĐ- TTg ngày 19/01/2016 về việc phê duyệt Phương án đơn giản hóa nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động của các cơ sở in thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ TT&TT. Theo đó, đã thực hiện đơn giản hóa 09 TTHC, tỷ lệ cắt giảm sau đơn giản hóa là 26,19%;
Sau khi Luật Báo chí 2016 được Quốc hội thông qua, Bộ TT&TT đã chủ động rà soát các thủ tục hành chính lĩnh vực báo chí. Sau khi rà soát, Bộ đề xuất bãi bỏ 15 TTHC, thay thế 3 TTHC từ hình thức cấp phép sang thông báo. Đến nay, lĩnh vực báo chí chỉ còn 28 TTHC, nhiều hình thức cấp phép đã được chuyển đổi hoặc bãi bỏ.
Đến nay, TTHC lĩnh vực phát thanh truyền hình và thông tin điện tử đã được đồng bộ, đề xuất cắt giảm từ 65 TTHC xuống còn 57 thủ tục hành chính, cắt giảm 15% số thủ tục hành chính lĩnh vực này đảm bảo và đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước, công khai minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển.
Đối với Quy định về hồ sơ, quy trình thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử và mạng xã hội, Bộ đề xuất rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, hủy bỏ 4 quy định nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp...
Đến nay, TTHC lĩnh vực phát thanh truyền hình và thông tin điện tử đã được đồng bộ, đề xuất cắt giảm từ 65 TTHC xuống còn 57 thủ tục hành chính, cắt giảm 15% số thủ tục hành chính lĩnh vực này đảm bảo và đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước, công khai minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển.
Đối với quy định về hồ sơ, quy trình thủ tục cấp, sửa đổi bổ sung, gia hạn, cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử và mạng xã hội, Bộ TT&TT đã đề xuất rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, hủy bỏ 4 quy định nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.
Như vậy, trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 72/2013/NĐ-CP Bộ TT&TT đang trình Chính phủ dự kiến cắt giảm tổng cộng 19 thủ tục hành chính (bao gồm cả hủy bỏ điều kiện và cắt giảm các hồ sơ tài liệu cũng như thời gian giải quyết).
Từ đầu năm 2016 đến nay, Bộ TT&TT đã cắt giảm 51 TTHC (cắt giảm 16% TTHC).
Hiện nay, bộ TTHC của Bộ TT&TT đã được chuẩn hóa và ban hành tại Quyết định số 453/QĐ-BTTTT về việc công bố thủ tục hành chính mới/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung/thủ tục hành chính bị bãi bỏ hoặc hủy bỏ/thủ tục hành chính giữ nguyên thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ TT&TT. Theo đó, Bộ TT&TT hiện có 274 TTHC.