DÒNG SỰ KIỆN. * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Cả nước có 37,7% tổng số xã về đích nông thôn mới

Lâm Nguyễn
05-07-2018 13:03
Kinhtedothi - Theo Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông mới (Chương trình), từ đầu năm 2018 đến nay, Chương trình tiếp tục được các bộ ngành, địa phương quan tâm, quyết liệt chỉ đạo thực hiện; đến nay đã đạt và vượt các mục tiêu kế hoạch đề ra.
Tin liên quan
 Ảnh minh họa
Theo đó, các bộ ngành, địa phương đã tập trung hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình giai đoạn 2016 - 2020; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu; đẩy mạnh công tác truyền thông về xây dựng nông thôn mới gắn tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X. Đồng thời, tăng cường huy động nguồn lực xã hội cho Chương trình.
Kết quả đến cuối tháng 6 năm 2018, cả nước có 3.370 xã (37,76%) đạt chuẩn nông thôn mới (tăng 625 xã so với cùng kỳ năm 2017, đạt mục tiêu kế hoạch đề ra); còn 118 xã đạt dưới 5 tiêu chí (giảm 76 xã so với tháng 6 năm 2017). Bình quân đạt 14,26 tiêu chí/xã, tăng 9,56 tiêu chí so với năm 2010 và 0,39 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2017; có 52 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn NTM (tăng thêm 18 huyện so với cùng kỳ năm 2017 và 01 huyện so với mục tiêu kế hoạch đề ra). Dự kiến đến hết năm 2018, cả nước sẽ vượt mục tiêu kế hoạch năm đã đề ra, với ít nhất 40% số xã và 54 đơn vị hành chính cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới.
Tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới được quyết liệt giải quyết. Theo số liệu tổng hợp từ các địa phương, tổng số nợ đọng XDCB đến nay còn 1.631,9 tỷ đồng (giảm 89,3% so với tổng số nợ 15.218 tỷ đồng vào thời điểm tháng 1/2016). Đã có 40 tỉnh, TP cơ bản xử lý xong nợ đọng xây dựng cơ bản.