DÒNG SỰ KIỆN. * BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HĐND CÁC CẤP * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CUỘC THI VIẾT “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI” * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Cách thanh lý hợp đồng với đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy

Hà Thanh
12-05-2017 18:18
Kinhtedothi - Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương vừa hướng dẫn chi tiết việc thanh lý hợp đồng với đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy.
Tin liên quan
  • Chuyển Bộ Công an điều tra vụ Thiên Ngọc Minh Uy Chuyển Bộ Công an điều tra vụ Thiên Ngọc Minh Uy
Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) vừa công bố quy trình, thủ tục thanh lý hợp đồng bán hàng đa cấp với người tham gia sau khi Thiên Ngọc Minh Uy chấm dứt hoạt động.
 
Cơ quan quản lý nhà nước sẽ căn cứ Quy trình này và các quy định có liên quan của pháp luật để giám sát chặt chẽ quá trình thanh lý hợp đồng và giải quyết quyền lợi cho người tham gia bán hàng đa cấp tại Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy.

Trường hợp không thống nhất với phương án giải quyết của Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy, người tham gia có thể thông báo tới Sở Công Thương tại địa bàn hoặc Cục Quản lý cạnh tranh để được hỗ trợ trong việc bảo vệ quyền lợi trên nguyên tắc:

Nếu là tranh chấp phát sinh từ hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, Sở Công Thương và Cục Quản lý cạnh tranh sẽ trực tiếp thụ lý và hỗ trợ người tham gia theo quy định của Nghị định 42/2014/NĐ-CP.

Nếu là tranh chấp dân sự khác ngoài phạm vi điều chỉnh của Nghị định 42/2014/NĐ-CP, Sở Công Thương và Cục Quản lý cạnh tranh sẽ hướng dẫn người tham gia khởi kiện ra toà dân sự để được xem xét bảo vệ quyền lợi.

Trường hợp người tham gia có lý do để cho rằng mình đã bị lừa đảo, Sở Công Thương và Cục Quản lý cạnh tranh sẽ hướng dẫn người tham gia làm Đơn tố giác tội phạm và gửi tới cơ quan công an để được xem xét xác minh.

Quy trình, thủ tục thanh lý hợp đồng bán hàng đa cấp được Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy báo cáo tới Bộ Công Thương. Cụ thể:

Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp từ ngày 26/04/2017. Để đảm bảo quyền lợi của các chuyên viên kinh doanh, công ty sẽ tiến hành thanh lý hợp đồng BHĐC và hoàn thành nghĩa vụ theo quy định của Nghị định 42/2014/NĐ-CP đối với các hhuyên viên kinh doanh của công ty trong vòng 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy trình sau:
Công ty tổ chức tiếp nhận hồ sơ yêu cầu thanh lý hợp đồng BHĐC của chuyên viên kinh doanh tại trụ sở chính và các chi nhánh hoạt động bán hàng đa cấp của công ty.
Hồ sơ bao gồm: đơn đề nghị thanh lý hợp đồng (theo mẫu), hợp đồng BHĐC, đơn đặt hàng, phiếu xuất kho, hàng hoá… và các giấy tờ liên quan đến tư cách, nhân thân của chuyên viên kinh doanh (yêu cầu bản chính).
Sau đó, bộ phận tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển toàn bộ hồ sơ tới bộ phận nghiệp vụ tại trụ sở chính công ty (đối với khu vực từ Quảng Bình trở ra) hoặc chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (đối với khu vực từ Quảng Trị trở vào).
Tại trụ sở chính công ty và chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phận nghiệp vụ có trách nhiệm kiểm tra, đảm bảo tính đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, bộ phận nghiệp vụ sẽ thông báo cho chuyên viên kinh doanh bổ sung hồ sơ tại nơi tiếp nhận hồ sơ lần đầu và tiếp tục chuyển hồ sơ tới bộ phận kế toán khi hồ sơ đã đầy đủ.
Bộ phận kế toán có trách nhiệm kiểm tra dữ liệu lịch sử doanh thu, số tiền thù lao và các khoản lợi ích kinh tế khác mà nhuyên viên kinh doanh đã nhận.
Đối chiếu, khớp số liệu với hồ sơ yêu cầu thanh lý của nhuyên viên kinh doanh và tính toán khoản lợi ích còn lại để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho nhuyên viên kinh doanh theo quy định và báo cáo ban lãnh đạo công ty về việc thanh lý hợp đồng của chuyên viên kinh doanh.
Trên cơ sở báo cáo của bộ phận kế toán, ban lãnh đạo công ty phê duyệt hồ sơ và giao cho ban pháp chế kiểm tra yêu cầu thanh lý hợp đồng của chuyên viên kinh doanh.
Xét thấy hồ sơ hợp pháp, hợp lệ theo quy định, ban pháp chế lập biên bản thanh lý hợp đồng, sau đó chuyển hồ sơ trả bộ phận nghiệp vụ.

Bộ phận nghiệp vụ có trách nhiệm thông báo và mời chuyên viên kinh doanh lên trụ sở chính công ty hoặc chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh để thống nhất nội dung Biên bản thanh lý và ký kết biên bản thanh lý. Sau khi biên bản được ký kết, bộ phận nghiệp vụ chuyển hồ sơ tới bộ phận tài vụ.

Bộ phận tài vụ, trên cơ sở hồ sơ hợp lệ đã được kiểm soát qua các phòng ban nêu trên, sẽ tiến hành lập phiếu chi giao thủ quỹ chi trả các khoản quyền lợi cho chuyên viên kinh doanh theo đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện quy trình nêu trên, trường hợp chuyên viên kinh doanh chưa nhất trí, thống nhất được nội dung biên bản thanh lý, bông ty sẽ có trách nhiệm báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Công Thương và các cơ quan ban ngành về phương án giải quyết.