DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 15 - HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XV * HÀ NỘI 2020 - HỢP TÁC ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Cần trên 17.000 tỷ đồng đầu tư, nâng cấp các sân bay trong 5 năm

Thuần Hưng
23-10-2017 08:29
Kinhtedothi - Theo báo cáo về thực trạng hoạt động và các phương án quản lý, khai thác tài sản khu bay cho biết, giai đoạn 2012 - 2016 của Bộ GTVT vừa gửi Thủ tướng Chính phủ cho biết, tổng doanh thu hoạt động cất cánh, hạ cánh của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đạt 5.978 tỷ đồng, trong khi chi phí đầu tư cho giai đoạn này hơn 7.500 tỷ đồng.
Với số doanh thu nêu trên mới bù đắp chi phí hoạt động, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa và một phần nhỏ chi phí đầu tư, nâng cấp. Về chi phí đầu tư trong 5 năm qua, ACV sử dụng khoảng 23% vốn của Nhà nước và 77% là của DN.
Bộ GTVT cũng cho biết, ACV đã xây dựng kế hoạch doanh thu từ năm 2017 - 2021 với mức 1.819 - 2.556 tỷ đồng, nhưng tổng mức đầu tư đã lên đến trên 17.000 tỷ đồng, riêng nhu cầu vốn đầu tư sửa chữa dự kiến giải ngân 11.075 tỷ đồng. Như vậy, nguồn thu từ hoạt động khu bay mới chỉ đáp ứng được chi phí hoạt động, sửa chữa thường xuyên và một phần nhỏ để đầu tư. Do vậy, Bộ GTVT đã đề xuất 4 phương án vận hành, khai thác khu bay trong thời gian tới: Một là, Nhà nước cho ACV thuê tài sản để khai thác, vận hành khu bay. Hai là, sẽ tăng vốn điều lệ của ACV thông qua việc góp vốn bằng tài sản khu bay. Ba là, giao ACV quản lý, khai thác, đầu tư, sửa chữa khu bay thông qua hợp đồng giao quản lý 30 năm. Hoặc thuê ACV quản lý, khai thác tài sản, tạo doanh thu, lợi nhuận cho Nhà nước dưới hình thức hợp tác công, tư trên cơ sở hợp đồng kinh doanh - quản lý (O&M).
Mặc dù đưa ra 4 phương án, nhưng Bộ GTVT kiến nghị chọn phương án ba: Nhà nước giao ACV quản lý, khai thác, đầu tư, sửa chữa khu bay thông qua hợp đồng giao quản lý 30 năm. Với phương án này, Bộ GTVT đóng vai trò kiểm tra, giám sát việc quản lý, phê duyệt các kế hoạch mua sắm, đầu tư, trong khi ACV chủ động trong việc lên kế hoạch, triển khai hoạt động kinh doanh như đầu tư, bảo trì, duy tu... Với phương án này, ACV phải báo cáo về kết quả kinh doanh hàng năm với Bộ GTVT. Trong trường hợp tổng chi phí hoạt động thường xuyên của khu bay và đầu tư nhỏ hơn doanh thu khai thác khu bay thì phần chênh lệch ACV phải nộp vào Ngân sách Nhà nước.