DÒNG SỰ KIỆN. * KỶ NIỆM 1010 NĂM THĂNG LONG - HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý cây xanh đô thị

10-07-2010 07:44
KTĐT - Quy hoạch cây xanh đô thị là một nội dung trong quy hoạch đô thị. Đô thị phải dành quỹ đất để phát triển vườn ươm cây xanh đô thị theo quy hoạch.

KTĐT - Quy hoạch cây xanh đô thị là một nội dung trong quy hoạch đô thị. Đô thị phải dành quỹ đất để phát triển vườn ươm cây xanh đô thị theo quy hoạch.

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 64/2010/NĐ-CP về quản lý cây xanh đô thị.

Theo đó, Chính phủ thống nhất quản lý cây xanh đô thị, có phân công, phân cấp trách nhiệm theo quy định của pháp luật; nhà nước có trách nhiệm đầu tư, phát triển cây xanh đô thị nhằm mục đích phục vụ lợi ích cộng đồng; khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân tham gia quy hoạch, trồng, chăm sóc, ươm cây, bảo vệ cây xanh đô thị.

Quy hoạch cây xanh đô thị là một nội dung trong quy hoạch đô thị. Đô thị phải dành quỹ đất để phát triển vườn ươm cây xanh đô thị theo quy hoạch. Cây xanh thuộc danh mục bảo tồn, cây bóng mát trên đường phố, cây được đánh số, cây bóng mát có chiều cao từ 10 m trở lên và cây bảo tồn trong khuôn viên của tổ chức, cá nhân khi cần phải chặt hạ, di chuyển phải có giấy phép của cấp có thẩm quyền. UBND cấp tỉnh quy định thẩm quyền cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị.
 
Nghị định cũng quy định trách nhiệm của Bộ, ngành, UBND các cấp trong quản lý cây xanh đô thị. Nghị định có hiệu lực từ ngày 30-7-2010.

TAG: