DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 9, QUỐC HỘI KHÓA XIV * 130 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

[Chính sách bảo hiểm] Nghỉ hưu trước tuổi có được không?

07-04-2020 08:41
Kinhtedothi - Câu hỏi: "Tôi sinh năm 1969, năm nay 51 tuổi, tôi có 32 năm đóng BHXH (trong đó có 16 năm 8 tháng làm công việc nặng nhọc nguy hiểm) tôi vừa xin nghỉ việc tháng 12/2019. Vậy cho tôi hỏi đến năm nào thì tôi được về nghỉ hưu, nếu về nghỉ hưu trước tuổi có được không?"
BHXH Hà Nội trả lời:
Căn cứ Khoản 1 Điều 54 của Luật BHXH năm 2014 quy định điều kiện hưởng lương hưu như sau:
1. Người lao động khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;
b) Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ LĐTB&XH, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên…
Căn cứ Khoản 1 Điều 55 của Luật này quy định điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động:
1. Người lao động khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 54 của Luật BHXH năm 2014 nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Từ ngày 1/1/2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên
b) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên…
Như vậy, bác có 32 năm tham gia BHXH, trong đó có 16 năm 8 tháng làm công việc nặng nhọc nguy hiểm nên khi bác đủ 55 tuổi bác có thể nghỉ hưởng chế độ hưu trí.
Trường hợp của bác đã đủ 50 tuổi, nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên thì có thể xin về nghỉ hưu trước tuổi.