DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 15 - HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XV * HÀ NỘI 2020 - HỢP TÁC ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc: Tích cực giải quyết yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân Thủ đô

Linh Nguyễn
05-06-2020 08:54
Kinhtedothi-“Căn cứ kết quả giải trình, Thường trực HĐND TP sẽ ban hành kết luận phiên giải trình và tổ chức giám sát thực hiện lộ trình khắc phục của các cấp, sở, ngành TP cũng như quận, huyện, thị xã để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị quyết 14/2018/NQ-HĐND, góp phần giải quyết những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân Thủ đô...” - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc nêu rõ trong phần khai mạc Phiên giải trình do HĐND TP Hà Nội tổ chức sáng nay (5/6)

Phát biểu khai mạc Phiên giải trình, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc khẳng định: Thực hiện Chương trình số 01 của Thành ủy khóa XVI về đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, HĐND các cấp TP đã không ngừng hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động nói chung trong đó có giám sát, tiếp xúc cử tri và công tác tiếp công dân, đôn đốc, giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

 Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu khai mạc phiên giải trình

Trong năm 2018, trên cơ sở giám sát và báo cáo kết quả của Đoàn giám sát, HĐND TP đã ban hành Nghị quyết 14/2018/NQ-HĐND ngày 6/12/2018 về kết quả giải quyết kiến nghị cử tri; kết quả thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn TP.

Theo đó, HĐND TP đã yêu cầu UBND TP tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: Thứ nhất, rà soát, đánh giá việc giải quyết các kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ đến nay; rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng mà TP chưa có văn bản trả lời. 

Thứ hai, chỉ đạo các sở, ngành TP, các quận, huyện, thị xã phối hợp trong việc giải quyết kiến nghị của cử tri; tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận giải quyết tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. 

Thứ ba, tăng cường công tác lãnh đạo, kiểm tra, giám sát các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã trong việc tổ chức thực hiện nghị quyết và việc thực hiện nghị quyết này gắn với thực hiện Nghị quyết 15-NQ-TU của Thành ủy.

Thứ tư, nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường công tác tiếp công dân và tổ chức đối thoại với Nhân dân. Thứ năm, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong việc theo dõi, giải quyết kiến nghị cử tri và đơn thư khiếu nại, tố cáo của Nhân dân. Thứ sáu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận giải quyết tố cáo đã có hiệu lực pháp luật và kiến nghị của đoàn giám sát xong trong năm 2019. 

Theo Nghị quyết 14, yêu cầu UBND chỉ đạo giải quyết 397 vụ việc, trong đó: Các quyết định khiếu nại 114 vụ; thông báo kết luận giải quyết tố cáo 180 vụ việc; các vụ việc phức tạp theo Nghị quyết 15 của Thành ủy 103 vụ việc. 

Để đánh giá những kết quả đạt được, những khó khăn, tồn tại vướng mắc và xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các cấp, ngành và cơ quan, đơn vị liên quan sau hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết và đề ra lộ trình thực hiện tiếp theo, hôm nay Thường trực HĐND TP tổ chức phiên giải trình với các yêu cầu và nội dung cụ thể.

Đối tượng giải trình gồm UBND TP, các sở, ngành TP; UBND các quận, huyện, thị xã; các đơn vị có liên quan. Về nội dung, phạm vi giải trình, tập trung vào 2 nhóm vấn đề là kết quả giải quyết kiến nghị cử tri từ đầu nhiệm kỳ đến nay; kết quả thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật gắn với việc giải quyết các vấn đề phức tạp về ANCT-TTATXH trên địa bàn TP theo Nghị quyết 15-NQ/TU ngày 4/7/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Để tổ chức phiên giải trình, Thường trực HĐND TP đã xây dựng kế hoạch, giao trách nhiệm để UBND TP, các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng báo cáo kết quả thực hiện và gửi về HĐND TP. Trên cơ sở đó, Thường trực HĐND TP đã đi trực tiếp tại cơ sở xây dựng phóng sự thay cho báo cáo tổng hợp chung. Phiên giải trình được tổ chức công khai, truyền hình trực tiếp trên Đài PT&TH Hà Nội với sự tham gia của các đại biểu HĐND, đại diện các cơ quan, tổ chức có liên quan và sự theo dõi của cử tri cả nước.

 Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu khai mạc phiên họp

Để đảm bảo thời gian và chất lượng của phiên họp, Thường trực HĐND TP đề nghị các đại biểu tập trung hỏi thẳng, nêu rõ đơn vị cần giải trình theo các nội dung mà Thường trực HĐND đã lựa chọn, không hỏi những lĩnh vực khác. Câu hỏi tập trung vào 2 nhóm vấn đề được nêu trong kế hoạch và các nội dung phóng sự phục vụ phiên giải trình. Thời gian mỗi đại biểu hỏi không quá 2 phút.

Đối với các đơn vị, người thuộc đối tượng giải trình: giải trình thẳng vào vấn đề do Thường trực HĐND TP yêu cầu và đại biểu HĐND TP hỏi, trong đó làm rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề ra giải pháp, lộ trình khắc phục những hạn chế đó, các đề xuất, kiến nghị với Thường trực HĐND TP. Những câu hỏi của đại biểu HĐND ngoài nội dung do Thường trực HĐND TP lựa chọn, các đơn vị có thể không trả lời trực tiếp tại phiên họp và sẽ gửi trả lời đại biểu bằng văn bản sau. Thời gian giải trình mỗi đơn vị không quá 5 phút.

“Căn cứ kết quả giải trình, Thường trực HĐND TP sẽ ban hành kết luận phiên giải trình và tổ chức giám sát thực hiện lộ trình khắc phục của các cấp, các sở, ngành TP cũng như các quận, huyện, thị xã để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị quyết 14/2018/NQ-HĐND, góp phần giải quyết những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân Thủ đô, đảm bảo ổn định tình hình ANCT-TTXH trên địa bàn TP và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ để thúc đẩy phát triển KT-XH của Thủ đô tiến tới Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII” - Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc nêu rõ.