DÒNG SỰ KIỆN. * 90 NĂM ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * XUÂN CANH TÝ 2020 * DỊCH VIÊM PHỔI CẤP DO COVID-19

Chuẩn bị tốt việc tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp

05-07-2014 07:53
Kinhtedothi - Tại hội nghị này, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội đã thảo luận, cho ý kiến vào Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XVI Đảng bộ TP.
Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị yêu cầu, các cấp ủy cần quán triệt tinh thần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác chuẩn bị,  bám sát sự chỉ đạo của T.Ư và Thành ủy, phù hợp với tình hình thực tế; thông qua việc tổ chức chuẩn bị Đại hội tiếp tục thúc đẩy việc thực hiện tốt nhiệm vụ của địa phương, đơn vị. Các cấp phải khẩn trương xây dựng kế hoạch, phân công trách nhiệm cụ thể. Tiến hành đồng bộ,  đúng yêu cầu, nội dung, quy trình về các công việc chuẩn bị cho Đại hội, với tinh thần mở rộng và phát huy dân chủ, chủ động, tích cực, trách nhiệm cao trong công tác chuẩn bị xây dựng báo cáo chính trị và trong lựa chọn nhân sự tham gia cấp ủy. Đồng thời, lưu ý thực hiện tốt những điểm mới theo chủ trương của T.Ư: Chuẩn bị dự thảo nghị quyết đại hội để cán bộ, đảng viên góp ý và đại hội thảo luận, quyết định; quan tâm cơ cấu cấp ủy là nữ và trẻ phải đảm bảo tỷ lệ T.Ư quy định ở các cấp...
Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị nhấn mạnh, phải thực hiện tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp.  Quan tâm làm tốt công tác chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện cơ hội, tán phát đơn thư tố cáo nặc danh, tung tin bịa đặt, vu cáo, chia rẽ gây mất đoàn kết nội bộ... 
Bí thư Thành ủy chỉ đạo tổng kết toàn diện các mặt công tác nhiệm kỳ 5 năm qua. Nghiêm túc đánh giá cả mặt ưu điểm, tiến bộ cũng như những yếu kém, khuyết điểm. Đồng thời với việc mở rộng và phát huy dân chủ, cần coi trọng tăng cường kỷ cương, kỷ luật; coi trọng việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân, các đồng chí lão thành cách mạng, của đội ngũ trí thức và các nhà khoa học...
Tiếp tục kiện toàn các tổ chức Đảng, bộ máy chính quyền, đoàn thể các cấp; thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, luân chuyển, điều động, bố trí cán bộ, chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp. Cần đặc biệt quan tâm tiêu chuẩn cán bộ, về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, uy tín trong Đảng, trong dân; kiên quyết không đưa vào cấp ủy những người cơ hội, có biểu hiện cục bộ, mất đoàn kết, chạy chức, chạy quyền, không dám chịu trách nhiệm cá nhân. Đối với tất cả các cấp, tiêu chí cao nhất để lựa chọn, đánh giá cán bộ là hiệu quả công việc trên thực tế, là đem lại lợi ích cho sự nghiệp chung. 

TAG: