DÒNG SỰ KIỆN. * KỶ NIỆM 1010 NĂM THĂNG LONG - HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Chương Mỹ đạt 53,3% kế hoạch kinh tế năm

Khắc Kiên
03-07-2018 16:54
Kinhtedothi - Sáng 3/7, HĐND huyện Chương Mỹ khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 8, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.
Tin liên quan
Chủ tịch HĐND huyện Chương Mỹ Tạ Quang Được phát biểu tại kỳ họp.
Theo ông Nguyễn Minh Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Chương Mỹ, 6 tháng qua, tổng giá trị sản xuất ước đạt 11.087 tỷ đồng, đạt 53,3% so kế hoạch năm, tăng 11,7% so cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp chiếm 55,2%, dịch vụ 24,3% và nông nghiệp 20,5%. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng cơ bản ước thực hiện đạt hơn 6.000 tỷ đồng, đạt 51,2% so với kế hoạch năm, tăng 12% so cùng kỳ; giá trị ngành thương mại, dịch vụ có mức tăng trưởng khá, ước thực hiện đạt 2.810 tỷ đồng, đạt 55,1% so kế hoạch năm, tăng 17,8% so cùng kỳ; giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản ước thực hiện đạt 2.207 tỷ đồng, đạt 57,7% kế hoạch năm, tăng 4,2% so cùng kỳ.
Toàn huyện đã gieo trồng vụ Đông Xuân được hơn 13.000ha, đạt 91% kế hoạch. Năng suất lúa xuân đạt 65,5 tạ/ha. Tổng sản lượng lương thực đạt 65.550 tấn. Chăn nuôi tiếp tục phát triển cả về quy mô và chất lượng, chiếm tỷ trọng 65,7% trong ngành nông nghiệp. Toàn huyện có 459 trang trại, tăng 20 trang trại so với cùng kỳ. Ngành lâm nghiệp, thủy sản cũng có bước phát triển khá, ước đạt 157 tỷ đồng, tăng 8%.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 200 tỷ đồng, đạt 42,18% so với dự toán HĐND huyện giao và bằng 92,63% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách huyện, xã ước thực hiện 1.233,7 tỷ đồng, tổng chi ngân sách huyện, xã ước thực hiện 1.012,6 tỷ đồng.

Công tác văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm và phát triển khá đồng bộ, tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác quốc phòng an ninh, quân sự địa phương được thực hiện tốt, các vấn đề an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của người dân tiếp tục được nâng cao.

Tại phiên khai mạc, Chủ tịch HĐND huyện Chương Mỹ Tạ Quang Được nhấn mạnh, năm 2018 là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chương Mỹ lần thứ XXIII. Năm triển khải thực hiện chủ đề công tác “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Dù đạt được những thành quả trên, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội còn một số tồn tại, hạn chế. Do đó, trong thời gian tới cần tập trung xem xét đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thu chi ngân sách, đề ra nhiệm vụ, giải pháp cuối năm để hoàn thành mục tiêu đề ra.
Trong phiên khai mạc, các đại biểu dự kỳ họp đã nghe báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước của huyện, xã năm 2017, báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của thường trực HĐND huyện; báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri và ý kiến của đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp cuối năm 2017, những ý kiến, kiến nghị tại các kỳ họp trước chưa được giải quyết của thường trực HĐND huyện và một số báo cáo, tờ trình khác.