DÒNG SỰ KIỆN. * KỶ NIỆM 1010 NĂM THĂNG LONG - HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Chương Mỹ đạt 53,4% so kế hoạch năm

Khắc Kiên
27-06-2019 19:49
Kinhtedothi - 6 tháng đầu năm 2019, tổng giá trị sản xuất theo giá so sánh năm 2010 toàn huyện Chương Mỹ ước đạt 12.409 tỷ đồng, đạt 53,4% so kế hoạch năm, tăng 11,9% so với cùng kỳ.rnrn
Đó là số liệu được đưa ra tại kỳ họp thứ 12 - HĐND huyện Chương Mỹ khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, ngày 27/6.
Theo báo cáo trong 6 tháng đầu năm 2019, tổng giá trị sản xuất theo giá so sánh năm 2010 ước đạt 12.409 tỷ đồng, đạt 53,4% so kế hoạch năm, tăng 11,9% so với cùng kỳ. Về thu ngân sách Nhà nước, ước thực hiện 6 tháng đầu năm 214,555 tỷ đồng, đạt 51,45% dự toán năm thành phố giao, đạt 30,92% dự toán năm HĐND huyện giao.
Chương Mỹ khai mạc kỳ họp thứ 12 HĐND huyện Chương Mỹ khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Tuy nhiên, sản xuất công nghiệp - tiếu thủ công nghiệp - xây dựng cơ bản tiếp tục gặp khó khăn do chi phí nguyên vật liệu đầu vào và nhân công tăng, khả năng tiếp cận các nguồn vốn còn hạn chế. UBND huyện đã triển khai và thực hiện đồng bộ các chính sách của Nhà nước, tạo môi trường đầu tư kinh doanh ở huyện, giúp DN thuận lợi trong việc tiếp cận đất đai, nguồn vốn, lao động, xây dựng thị trường, đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh.
Trong 6 tháng đầu năm, số DN công nghiệp và xây dựng cơ bản đang hoạt động là 625 DN (tăng 77 DN so cùng kỳ) và trên 9.000 cơ sở sản xuất cá thể công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản đang hoạt động tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng vạn lao động. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng cơ bản theo giá so sánh ước thực hiện 6.760 tỷ đồng, đạt 51,2% so với kế hoạch năm và tăng 11,4% so cùng kỳ.
Đối với công tác xây dựng NTM, đến hết năm 2018 huyện có 25 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2019 huyện Chương Mỹ đăng ký phấn đấu 5 xã còn lại và huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Kết quả rà soát, tự chấm điểm huyện Chương Mỹ được 91/100 điểm (đã đạt 7/9 tiêu chí huyện nông thôn mới).
Đoàn chủ tọa.
Huyện ủy, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, ưu tiên cao nhất nguồn kinh phí hỗ trợ để các xã đạt các tiêu chí cơ sở hạ tầng nông thôn (hỗ trợ mỗi xã 10 tỷ đồng). Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tiến hành kiểm tra tại 5 xã, ban hành Thông báo kêt luận chỉ ra các giải pháp cụ thể để thực hiện các tiêu chí đối với từng xã. Mặt khác, huyện chỉ đạo các xã đã đạt chuẩn tiếp tục thực hiện nâng cao tiêu chí, lựa chọn 3 xã Trường Yên, Quảng Bị, Lam Điền xây dựng mô hình xã nông thôn mới nâng cao.
Công tác giáo dục được quan tâm, huyện đã chỉ đạo các nhà trường triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua, đổi mới phương pháp dạy học; tăng cường công tác quản lý thu, chi. Kiểm tra các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập. Có 32/32 xã, thị trấn được công nhận chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập tiểu học đúng độ tuổi mức độ II, đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ II và đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ III. Toàn huyện có 279 giáo viên dạy giỏi(36) và 3.996 học sinh giỏi các cấp .
 
Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh ủy viên UBND huyện.
Về an ninh quốc phòng, huyện Chương Mỹ đã chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo đúng quy định. Tổ chức tốt lễ ra quân huấn luyện năm 2019 và công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, đã giao đủ 195/195 thanh niên nhập ngũ bảo đảm chất lượng tốt. Lực lượng công an huyện làm tốt công tác đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm giữ vững công tác an ninh chính trị và quốc phòng trên địa bàn huyện…
Tại kỳ họp lần này, các đại biểu của huyện sẽ đánh giá các nội dung trong phát triển kinh tế xã hội của huyện. Thảo luận những ý kiến, kiến nghị tại các kỳ họp trước chưa được giải quyết. Thông qua báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12 của HĐND huyện. Sang ngày thứ 2 các đại biểu sẽ thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn. Thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước của huyện, xã năm 2018…