DÒNG SỰ KIỆN. * KỶ NIỆM 1010 NĂM THĂNG LONG - HÀ NỘI * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Chương trình 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội: Tạo chuyển biến tích cực, toàn diện

Bài, ảnh: Trần Hà
08-09-2020 08:50
Kinhtedothi - Không khuôn mẫu, chung chung, mà bắt nhịp vào những vấn đề thực tiễn đang cần, Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVI) về xây dựng Đảng và các hệ thống chính trị các cấp TP giai đoạn 2016 - 2020 được đánh giá đã tạo được những cú hích cần thiết cho cả hệ thống chính trị.
Tập trung vào việc mới, việc khó
Chương trình số 01-CTr/TU về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016 - 2020” là chương trình “xương sống, cốt lõi”.
Chương trình có phạm vi bao trùm, được nghiên cứu, ban hành sớm nhất và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt, với 8 đề tài, chuyên đề và 5 nhóm chỉ tiêu. Chương trình xuyên suốt và có tác động, ảnh hưởng lớn đến 7 chương trình công tác còn lại của Thành ủy.
 Cán bộ UBND huyện Sóc Sơn giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: Công Hùng
Đến nay, về cơ bản các nhóm chỉ tiêu của Chương trình đã được hoàn thành. Qua triển khai thực hiện đã góp phần tạo chuyển biến tích cực, toàn diện trên các mặt công tác, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị TP, nhất là việc đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, nâng cao năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện, chất lượng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ.
Theo đánh giá của Ban chỉ đạo Chương trình, nhiều vấn đề mới, khó đã được các cấp, ngành của TP chủ động thực hiện. Trong đó, trên cơ sở sâu sát thực tiễn, giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc ngay từ cơ sở, Thành ủy ban hành và triển khai thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU ngày 4/7/2017 và Chỉ thị 15-CT/TU ngày 16/12/2016. Qua đó, hệ thống chính trị từ TP đến cơ sở đã có những giải pháp bài bản, tạo chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, giúp xử lý thành công nhiều vụ việc nóng, phức tạp.
Đặc biệt, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt việc đối thoại trực tiếp với dân, chỉ đạo xử lý kịp thời những vụ việc nổi cộm, bức xúc của Nhân dân mà chính quyền cơ sở chưa giải quyết hiệu quả, để kéo dài, xóa các “điểm nóng”. Tinh thần trách nhiệm, quyết liệt, vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy và chính quyền các cấp đã lan tỏa niềm tin của Nhân dân về một Đảng bộ hành động ngày càng được nâng cao.
Một trong những việc mới, việc khó nữa trong nhiệm kỳ này là Thành ủy Hà Nội đã mạnh dạn đổi mới công tác đánh giá cán bộ bằng Quyết định số 2898-QĐ/TU ngày 8/11/2017 về “Quy định đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý”, khắc phục tình trạng cào bằng, góp phần nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công việc.
Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo cho biết, việc tổ chức đánh giá, phân loại cán bộ lãnh đạo, quản lý đã được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Tỷ lệ cán bộ được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giảm mạnh so với những năm trước nhưng tinh thần chủ động, sáng tạo để thực hiện các nhiệm vụ chính trị của TP đạt hiệu quả cao hơn.
Nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy
Với việc thực hiện Chương trình, Hà Nội cũng đã khắc phục được tình trạng bộ máy cồng kềnh, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ. Trong đó, TP đã hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn 20 đơn vị gồm các ban Đảng Thành ủy, các Đảng ủy khối, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành ủy, Ủy ban MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội.
Sau sắp xếp giảm 13 đầu mối phòng, ban (13,8%); giảm 13 cán bộ cấp trưởng phòng, ban, giảm 27 cán bộ cấp phó phòng, ban và tương đương. Kiện toàn, sắp xếp giảm 5/17 ban chỉ đạo do Ban Thường vụ Thành ủy thành lập, giảm 74/102 ban chỉ đạo thuộc UBND TP. Sắp xếp các phòng ban chuyên môn thuộc các sở, ngành, giảm từ 204 phòng xuống 159 phòng, giảm 26 trưởng phòng, 116 phó trưởng phòng.
TP đã sắp xếp 5 Ban Quản lý dự án từ 26 Ban: Giảm 73/108 phòng (67,6%), 177/308 lãnh đạo trưởng phó đơn vị và trưởng phó phòng (57,5%), giảm 143/839 biên chế và giảm được 7/23 trụ sở làm việc (30,4%).
Để phát huy những kết quả đã đạt được đồng thời khắc phục những hạn chế, Hà Nội đang tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, tập trung vào những nhiệm vụ còn nhiều khó khăn như đổi mới sinh hoạt Đảng, phát triển đi đôi với nâng cao chất lượng đảng viên, không vì chạy theo số lượng mà ảnh hưởng đến chất lượng đảng viên… Đồng thời tiếp tục bổ sung, hoàn thiện, triển khai thực hiện các giải pháp phù hợp với địa phương, đơn vị, tạo hiệu quả trên các mặt công tác.
Cùng với đó, phát huy vai trò, trách nhiệm, nâng cao hiệu quả phối hợp của các cấp, ngành trong thực hiện các mục tiêu đã đề ra; nâng cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo để thực hiện các nhiệm vụ chính trị của TP đạt hiệu quả cao hơn. Những kết quả đã có chính là những kinh nghiệm quan trọng để Hà Nội tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng Đảng trong giai đoạn tiếp theo.