DÒNG SỰ KIỆN. * BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HĐND CÁC CẤP * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CUỘC THI VIẾT “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI” * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026: Đơn vị bầu cử số 14
Kinhtedothi.vn
17-05-2021 11:15

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu đến cử tri của TP tiểu sử tóm tắt, chương trình của các ứng cử viên Đơn vị bầu cử số 14 (huyện Thanh Oai). Tổng số người ứng cử là 5 người. Số đại biểu được bầu là 3 người.
Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 86/QĐ-UBBC công bố danh sách chính thức 160 người ứng cử tại 30 đơn vị bầu cử để bầu 95 đại biểu HĐND TP, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội, kế hoạch của Tiểu ban Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử (Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội), báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu đến cử tri của TP tiểu sử tóm tắt, chương trình của các ứng cử viên Đơn vị bầu cử số 14 (huyện Thanh Oai). Tổng số người ứng cử là 5 người. Số đại biểu được bầu là 3 người.
1. NGUYỄN CÔNG ANH

Sinh ngày 28/5/1971

Cử nhân Luật; Cao cấp lý luận chính trị

Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội
 
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Thường xuyên liên hệ mật thiết với Nhân dân thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri; tôn trọng và lắng nghe ý kiến phản ánh của Nhân dân để nắm bắt, phản ánh trung thực, kịp thời với HĐND những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, giúp HĐND Thành phố ban hành những chủ trương, quyết sách sát hợp với tình hình thực tiễn Thành phố và địa phương, nhất là chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, làng nghề, nâng cao đời sống nông dân...

2. Tham gia thể chế hóa các nhiệm vụ của Trung ương và Thành phố gắn với cải cách thủ tục hành hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước, nâng cao chất lượng dịch vụ công, giảm phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; nghiên cứu các cơ chế, chính sách đặc thù đề xuất với Thành phố báo cáo Chính phủ, Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Thủ đô làm cơ sở pháp lý phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố nhanh, bền vững góp phần hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII đề ra.

3. Nghiêm túc thực hiện tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp HĐND, kịp thời báo cáo kết quả kỳ họp. Tích cực phối hợp với các ban, ngành tham gia các hoạt động giám sát, chất vấn, theo dõi, kiểm tra các hoạt động của các cơ quan Nhà nước; nhất là việc giải quyết những vấn đề bức xúc của Nhân dân; Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, triển khai các chính sách trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật miễn phí cho gia đình chính sách, người có công, gia đình khó khăn, các đối tượng yếu thế...
2. PHÙNG THỊ HỒNG HÀ

Sinh ngày 01/5/1971

ThS chuyên ngành Tài chính ngân hàng; Cử nhân chính trị

Ủy viên BTV Thành ủy; Phó bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố
 
Nếu tiếp tục được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri lắng nghe, phản ánh, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền. Thực hiện chế độ tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, thông tin kết quả kỳ họp, kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp HĐND Thành phố.

2. Tăng cường giám sát những vấn đề dân sinh bức xúc như: Vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, cải cách hành chính, thực hiện các chính sách cho người nghèo, đối tượng chính sách... Từ thực tiễn của Thủ đô để tham mưu có hiệu quả các cơ chế, chính sách trong phát triển kinh tế - xã hội nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 hiện nay.

3. Với vị trí công tác hiện nay, tôi cùng với Thường trực HĐND Thành phố sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa để đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng các kỳ họp của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

4. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố, 10 chương trình công tác của Thành ủy, Nghị quyết của HĐND Thành phố...

5. Tích cực học tập, tự học nâng cao kiến thức hoàn thành tốt nhiệm vụ. Không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giản dị, gần dân, xứng đáng với niềm tin của cử tri.
3. NGUYỄN NGUYÊN HÙNG

Sinh ngày 01/9/1976

ThS.Quản lý hành chính công, CN Luật; Cao cấp chính trị

Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Oai
 
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Bản thân phải thực sự xứng đáng với vai trò đại diện cho cử tri sâu sát phản ánh đầy đủ ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, giữ mối liên hệ mật thiết, nắm bắt tâm tư đề xuất giải quyết nguyện vọng của cử tri.

2. Tích cực nghiên cứu, đóng góp ý kiến để đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác của HĐND các cấp nhằm phát huy hơn nữa vai trò cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, chỉ đạo đồng bộ các biện pháp thực hiện nhiệm vụ kép vừa phát triển kinh tế, xã hội vừa tăng cường phòng chống dịch dịch COVID-19.

3. Đóng góp vào đổi mới việc xây dựng, ban hành nghị quyết HĐND Thành phố theo hướng thiết thực, hiệu quả; phù hợp với thực tế; thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giám sát, bảo đảm nội dung giám sát thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm; với tinh thần quyết liệt các vấn đề được cử tri và Nhân dân quan tâm và đạt kết quả cụ thể, xứng đáng với sự tin tưởng của Nhân dân.

4. Trên cương vị Phó bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND huyện tôi sẽ tích cực đề xuất với Thành phố, cùng với HĐND huyện chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố, trọng tâm là 10 chương trình công tác, 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá của Thành phố và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Oai giai đoạn 2020 - 2025...
4. TRẦN THỊ PHƯƠNG

Sinh ngày 18/10/1976

Cử nhân Sư phạm Pháp văn; Cao cấp lý luận chính trị

Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội
 
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Phát huy năng lực để làm thật tốt vai trò của người đại biểu Nhân dân, liên hệ chặt chẽ với cử tri để lắng nghe ý kiến, nắm bắt tâm tư nguyện vọng cử tri, tập hợp đầy đủ và phản ánh trung thực những mong muốn hợp pháp của cử tri đến với HĐND Thành phố và các cơ quan chức năng. Đóng góp có hiệu quả những chính của Thành phố để có chăm lo quyền lợi đội ngũ cán bộ cơ sở và nâng cao đời sống dân sinh...

2. Phát huy kinh nghiệm công tác, tập trung đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về hiệu quả mà công tác đối ngoại nhân dân, làm cầu nối, tư vấn, hỗ trợ và phối hợp tổ chức các chương trình hợp tác về các lĩnh vực; vận động các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài tham gia đầu tư các dự án góp phần vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

3. Là một nữ ứng cử viên, tôi đặc biệt quan tâm việc chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em. Trong phạm vi trách nhiệm của mình, tôi sẽ cùng phối hợp với các cấp hội phụ nữ xây dựng các chương trình nâng cao năng lực trình độ mọi mặt cho phụ nữ, tuyên truyền giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, dạy nghề; phát triển kinh tế; các hoạt động cải thiện môi trường, xã hội; xây dựng gia đình hạnh phúc và người Hà Nội thanh lịch, văn minh.
5. NGUYỄN THỊ VINH

Sinh ngày 28/03/1989

Đại học chuyên ngành Sư phạm lịch sử; Trung cấp lý luận chính trị

Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội
 
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Điều đầu tiên mà tôi quan tâm là vấn đề an sinh xã hội. Tôi mong muốn sẽ cùng các cơ quan, ban ngành, xây dựng các cơ chế, chính sách để bảo vệ quyền và lợi ích của người cao tuổi, phụ nữ và trẻ em, giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo, vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, xây dựng gia đình hạnh phúc góp phần vào việc phát triển chung của huyện Thanh Oai và Thành phố.

2. Quan tâm kiến nghị, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền giải quyết các vấn đề khó khăn tồn tại của huyện lên Thành phố mà cử tri rất quan tâm như: Vấn đề ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước sông Nhuệ, ô nhiễm không khí, đặc biệt là các thôn ở ven sông, ô nhiễm nước thải chăn nuôi trong khu dân cư...

3. Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của cử tri. Hàng năm báo cáo với cử tri về hoạt động của mình, trả lời các yêu cầu, kiến nghị của cử tri.

4. Bản thân tôi sẽ thực hiện tốt trách nhiệm của người đại biểu HĐND. Tích cực tham gia các kỳ họp của HĐND Thành phố, thảo luận và bày tỏ ý kiến về các nội dung được bàn tại kỳ họp và xây dựng nghị quyết. Nâng cao chất lượng công tác giám sát của HĐND các cấp, trong đó, tập trung giám sát việc thực hiện pháp luật, giám sát theo chuyên đề và chất vấn tại kỳ họp, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.