DÒNG SỰ KIỆN. * BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HĐND CÁC CẤP * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CUỘC THI VIẾT “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI” * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC chào bán 200.000 trái phiếu chuyển đổi

Minh Hường
19-02-2020 09:04
Kinhtedothi – Từ ngày 3/3 - 26/3, Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC sẽ phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng theo Giấy chứng nhận chào bán trái phiếu chuyển đổi số 29/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 10/2/2020.
Tin liên quan
THÔNG BÁO PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI RA CÔNG CHÚNG

(Giấy chứng nhận chào bán trái phiếu chuyển đổi số 29/GCN-UBCK do

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 10/02/2020)
1. Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC

2. Trụ sở chính: Tầng F3, toà nhà 187 Nguyễn Lương Bằng, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội.

3. Trái phiếu chuyển đổi chào bán:

- Tên trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC

- Loại trái phiếu: trái phiếu chuyển đổi không có tài sản đảm bảo

- Mệnh giá: 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng);

- Số lượng chào bán: 200.000 trái phiếu chuyển đổi

- Đối tượng chào bán: cổ đông hiện hữu

- Thời hạn trái phiếu: 01 năm kể từ ngày phát hành

- Lãi suất trái phiếu: 0%

- Tỷ lệ chuyển đổi: Tỷ lệ chuyển đổi =Mệnh giá trái phiếu/Giá chuyển đổi tương đương với 1:10. Tức là 01 trái phiếu chuyển đổi sẽ được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu tại thời điểm chuyển đổi.

- Giá chuyển đổi: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Chuyển nhượng trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày phát hành.

4. Tỷ lệ thực hiện quyền:

• Số lượng phát hành : 200.000 trái phiếu chuyển đổi

• Giá phát hành dự kiến: 100.000 đồng/trái phiếu

• Tỷ lệ phát hành: 32,276675:1 (Cổ đông sở hữu 32,276675 cổ phiếu được quyền mua 01 trái phiếu chuyển đổi)

• Nguyên tắc làm tròn: Làm tròn xuống đến hàng đơn vị để xác định số trái phiếu chuyển đổi được quyền mua.

• Phương án xử lý trái phiếu chuyển đổi lẻ, trái phiếu chuyển đổi không chào bán hết: Số trái phiếu chuyển đổi lẻ phát sinh do làm tròn và số trái phiếu chuyển đổi không chào bán hết sẽ bị hủy bỏ khỏi đợt phát hành.

5. Khối lượng vốn cần huy động: 20.000.000.000 đồng;

6. Mục đích huy động vốn: Số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu dự kiến sẽ được dùng để để cơ cấu các khoản nợ, nâng cao năng lực tài chính.

7. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/02/2020

8. Thời hạn đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu:

- Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 03/03/2020 đến ngày 26/03/2020. Quyền mua trái phiếu chuyển đổi chỉ được chuyển nhượng 01 lần.

- Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua trái phiếu chuyển đổi: từ ngày 03/03/2018 đến ngày 30/03/2020

9. Địa điểm nhận đăng ký mua trái phiếu chuyển đổi và công bố bản cáo bạch:

- Địa điểm nhận đăng ký mua trái phiếu chuyển đổi:

+ Cổ đông đã lưu ký chứng khoán: làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua trái phiếu chuyển đổi tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua tại phòng Tài chính – Kế toán của Công ty cổ phần Xăng dầu HFC - Tầng F3, toà nhà 187 Nguyễn Lương Bằng, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội và nộp tiền vào tài khoản phong tỏa.

- Địa chỉ công bố Bản cáo bạch:

+ Website Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC: http://hanoifuel.com.vn/category/quan-he-co-dong/thong-tin-co-dong/

10. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu:

+ Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC

+ Số TK: 114000211599

+ Nơi mở TK: ngân hàng TMCP Công Thương (VietinBank) chi nhánh Hoàn Kiếm

CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC