DÒNG SỰ KIỆN. * HÀ NỘI 2020 - HỢP TÁC ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * KỲ HỌP THỨ 9, QUỐC HỘI KHÓA XIV * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

[Cử tri hỏi, UBND TP trả lời] Thủ tục cấp lại CMND cho người cao tuổi không còn giấy chứng sinh bản gốc

Văn Thanh
27-12-2019 06:50
Kinhtedothi - Cử tri đề nghị Thành phố cần chỉ đạo xem xét lại thủ tục cấp lại chứng minh nhân dân cho người cao tuổi, hiện nay nhiều người không còn giấy chứng khai sinh bản gốc.
Tin liên quan
Về vấn đề này, UBND TP cho biết:
Trước thời điểm ngày 18/11/2019, Luật Căn cước công dân, Nghị định, Thông tư số 07/2016/TT-BCA của Bộ Công an, Công văn số 1031/C72-P3 ngày 18/08/2016 của Cục C72-BCA về việc bổ sung ngày, tháng sinh đối với người lớn tuổi, bệnh tật, già yếu và Công văn số 413/C72-P3 ngày 25/04/2016 của Cục C72- BCA (nay là Cục C06) về việc bổ sung ngày, tháng sinh khi đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân (CMND), Căn cước công dân (CCCD) quy định như sau: “… đối với trường hợp Sổ hộ khẩu và Giấy khai sinh đều không ghi ngày, tháng sinh thì cơ quan Công an nơi tiếp nhận hồ sơ đề nghị đổi, cấp lại CMND, CCCD hướng dẫn công dân đến UBND xã, phường, thị trấn nơi đăng ký khai sinh đề nghị bổ sung ngày, tháng sinh trong Giấy khai sinh...
Sau khi công dân đã điều chỉnh được thông tin về ngày, tháng sinh trong Sổ hộ khẩu, cơ quan Công an nơi tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại CMND, CCCD tiến hành làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại CMND, CCCD có đầy đủ thông tin về ngày, tháng sinh cho công dân theo quy định”. Theo đó, việc cấp lại giấy khai sinh đối với người cao tuổi, ốm đau, không có giấy khai sinh bản gốc là cơ sở pháp lý để bổ sung thông tin trong Sổ hộ khẩu và tiến hành cấp thẻ CCCD được thực hiện theo quy định của Luật Cư trú, Luật Căn cước công dân và các văn bản hướng dẫn dưới Luật. Thẩm quyền cấp lại giấy khai sinh, bổ sung ngày, tháng vào giấy khai sinh là trách nhiệm của bộ phận tư pháp.
Từ ngày 18/11/2019 trở đi, Thông tư số 40/2019/TT-BCA của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2016/TT-BCA có hiệu lực, quy định tại Khoản 2, Điều 1: “…Trường hợp Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa đi vào vận hành thì yêu cầu công dân xuất trình Sổ hộ khẩu. Trường hợp thông tin trên Sổ hộ khẩu chưa đầy đủ hoặc không thống nhất với thông tin công dân khai trên Tờ khai Căn cước công dân thì yêu cầu công dân xuất trình Giấy khai sinh, CMND cũ hoặc các giấy tờ hợp pháp khác về những thông tin cần ghi trong Tờ khai Căn cước công dân; Trường hợp công dân làm thủ tục cấp thẻ CCCD tại cơ quan quản lý căn cước công dân cấp huyện cần điều chỉnh những thay đổi trong Sổ hộ khẩu mà việc điều chỉnh này thuộc thẩm quyền của Công an cấp huyện và công dân xuất trình đầy đủ giấy tờ hợp lệ theo quy định của pháp luật về cư trú thì tiếp nhận hồ sơ điều chỉnh những thay đổi trong Sổ hộ khẩu của công dân đồng thời với việc tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ CCCD.
Cán bộ tiếp nhận chuyển hồ sơ điều chỉnh những thay đổi trong Sổ hộ khẩu của công dân cho bộ phận đăng ký, quản lý cư trú để thực hiện điều chỉnh cho công dân theo quy định. Sau khi điều chỉnh xong thì bộ phận đăng ký, quản lý cư trú chuyển lại Sổ hộ khẩu đã được điều chỉnh cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ CCCD”.
Do đó, từ ngày 18/11/2019, công dân làm thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân cần điều chỉnh những thay đổi trong Sổ hộ khẩu mà việc điều chỉnh này thuộc thẩm quyền của Công an cấp huyện và công dân xuất trình đầy đủ giấy tờ hợp lệ theo quy định của pháp luật về cư trú thì cơ quan quản lý Căn cước công dân cấp huyện tiếp nhận hồ sơ điều chỉnh những thay đổi trong Sổ hộ khẩu của công dân, đồng thời với việc tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ CCCD. Sau khi điều chỉnh thông tin trong Sổ hộ khẩu, cơ quan quản lý Căn cước công dân cấp thẻ CCCD cho công dân theo quy định. Công dân sẽ nhận kết quả thẻ CCCD, Giấy xác nhận số CMND và Sổ hộ khẩu (nếu có).
Hiện nay, tại quận Bắc Từ Liêm và huyện Đông Anh, bộ phận tư pháp và Công an quận, huyện đã thực hiện công tác phối hợp trong việc giải quyết cấp lại Giấy khai sinh, bổ sung ngày, tháng sinh vào Giấy khai sinh đối với công dân lớn tuổi, già yếu, bệnh tật, không có Giấy khai sinh hoặc có Giấy khai sinh nhưng không có ngày, tháng sinh để công dân làm thủ tục cấp CCCD và đã đạt được hiệu quả tốt trong công tác Cải cách hành chính, được người dân ghi nhận, đánh giá cao.
Do đó, trong thời gian tới UBND Thành phố sẽ chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp Công an TP Hà Nội trong việc giải quyết cấp lại Giấy khai sinh, bổ sung ngày, tháng sinh vào Giấy khai sinh đối với công dân lớn tuổi, già yếu, bệnh tật, không có Giấy khai sinh hoặc có Giấy khai sinh nhưng không có ngày, tháng sinh để công dân làm thủ tục bổ sung thông tin vào Sổ hộ khẩu và cấp thẻ Căn cước công dân theo quy định của Luật Cư trú và Luật Căn cước công dân.