DÒNG SỰ KIỆN. * KỶ NIỆM 1010 NĂM THĂNG LONG - HÀ NỘI * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

[Cử tri hỏi, UBND TP trả lời] Xử lý chủ đầu tư phân lô, bán nền sai quy định

Văn Thanh
24-12-2019 06:06
Kinhtedothi - Cử tri đề nghị Thành phố có biện pháp quản lý chặt chẽ đối với các văn phòng môi giới bất động sản, có biện pháp xử lý các dự án chủ đầu tư phân lô, bán nền không đúng quy định của pháp luật.
Tin liên quan
Về vấn đề này, UBND TP cho biết: 
I. Các biện pháp quản lý chặt chẽ đối với các văn phòng môi giới bất động sản:
Theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản 2014: “Điều 62. Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản:
1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải thành lập doanh nghiệp và phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Cá nhân có quyền kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập nhưng phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và đăng ký nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.
3. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản không được đồng thời vừa là nhà môi giới vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh bất động sản”.
Để quản lý đối với các tổ chức kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, Sở Xây dựng đã thực hiện công tác tổ chức thi sát hạch kiến thức Môi giới bất động sản để cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới bất động sản cho các cá nhân; Sở đã ủy quyền cho các đơn vị có năng lực tổ chức các cuộc thi sát hạch kiến thức Môi giới bất động sản. Trong quá trình tổ chức các đợt thi, Sở Xây dựng giám sát chặt chẽ các khâu để đảm bảo các cá nhân có chứng chỉ hành nghề Môi giới bất động sản đều có đầy đủ kiến thức cơ sở cũng như chuyên môn về lĩnh vực bất động sản.
Từ khi Luật Kinh doanh bất động sản 2014 có hiệu lực (7/2015) đến nay, Sở Xây dựng đã tiến hành cấp mới 1.280 chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.
II. Về các biện pháp xử lý các dự án chủ đầu tư phân lô, bán nền không đúng quy định của pháp luật:
UBND Thành phố đã có Văn bản số 5221/UBND-ĐT ngày 21/11/2019 giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, căn cứ chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước về đầu tư, đất đai, kinh doanh bất động sản tổ chức rà soát kiểm tra hồ sơ, tài liệu có liên quan, phát hiện xử lý đúng quy định...
Hiện nay, các Sở, ngành đang tổ chức triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Thành phố. UBND Thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các Sở, ngành, đồng thời tăng cường quản lý chặt chẽ, kiểm tra, giám sát các Nhà đầu tư, chủ đầu tư dự án trong việc thực hiện thủ tục về đầu tư, về chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng dự án đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành.