DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 11, QUỐC HỘI KHÓA XIV * BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HĐND CÁC CẤP * ĐẠI DỊCH COVID-19 * QUY HOẠCH KHU VỰC HAI BÊN SÔNG HỒNG * CUỘC THI VIẾT “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI”

Đã chốt danh sách sơ bộ 1084 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

22-03-2021 16:19
Kinhtedothi - Ngày 22/3, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã tiến hành Phiên họp thứ tư dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân.
Báo cáo tại phiên họp, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, công tác chuẩn bị nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã được tiến hành thận trọng, bảo đảm đúng quy trình lựa chọn, giới thiệu người ứng cử. Trong quá trình hiệp thương đã cân đối hợp lý cơ cấu kết hợp, cơ cấu định hướng thành phần đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, chú ý thành phần đại biểu là nữ, trẻ tuổi, ngoài Đảng, dân tộc thiểu số, có trình độ chuyên môn cao và đại diện cho các thành phần xã hội.
 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia chủ trì phiên họp
Tính đến 17h ngày 14/3/2021, sơ bộ đã nhận được 1.136 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, trong đó có 1.060 hồ sơ của người ứng cử do các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu và 76 hồ sơ tự ứng cử. Sau khi kết thúc thời gian nhận hồ sơ, Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố đã chuyển và bàn giao hồ sơ những người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV về Hội đồng Bầu cử quốc gia.
Về bầu cử đại biểu HĐND, theo thông tin sơ bộ, Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố đã nhận được 7.495 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, trong đó, có 7.448 hồ sơ của người ứng cử được các cơ quan nhà nước, tổ chức giới thiệu và 47 hồ sơ tự ứng cử.
Tính đến ngày 19/3/2021, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội và ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Theo đó, tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội là 1.084 người, trong đó có 205 người do các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương giới thiệu, 803 người do các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương giới thiệu, 76 người tự ứng cử, đạt tỷ lệ bình quân 2,17 lần so với tổng số đại biểu Quốc hội được bầu.
Công tác thông tin tuyên truyền về cuộc bầu cử đã được triển khai rộng khắp trong cả nước với nhiều hoạt động, nội dung, hình thức đa dạng, phong phú. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử được Hội đồng Bầu cử quốc gia chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo về bầu cử. Đến thời điểm này, số lượng đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh liên quan đến công tác bầu cử chưa nhiều. Công tác chuẩn bị để bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử trong toàn quốc đã được triển khai nghiêm túc, đồng bộ; trong đó, đã triển khai việc tổ chức nắm tình hình, dự báo các phương án, phòng, chống âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch đối với cuộc bầu cử, các biện pháp phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội có liên quan trước, trong và sau cuộc bầu cử, các biện pháp phòng, chống và ngăn ngừa khả năng lây lan của dịch Covid – 19...
 Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc báo cáo tại phiên họp
Tại phiên họp, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã thảo luận và quyết định thông qua: Nghị quyết hướng dẫn xử lý trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu HĐND vì lý do bất khả kháng; Nghị quyết nguyên tắc phân bổ người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV ở Trung ương về ứng cử tại địa phương.
Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá, công tác tổ chức bầu cử trong phạm vi cả nước đã và đang được triển khai đúng pháp luật, bảo đảm tiến độ đề ra, chưa phát sinh vấn đề ảnh hưởng đến cuộc bầu cử. Qua 5 đoàn kiểm tra, giám của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử quốc gia tại các địa phương cho thấy, các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan tổ chức ở các địa phương này đã trách nhiệm, thực hiện rất tốt công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử, theo đúng quy định của Trung ương.
Nêu các nhiệm vụ cần tiếp tục triển khai trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, cần quan tâm xây dựng kịch bản về phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm và tổ chức bầu cử tại các khu vực cách ly do dịch Covid – 19, tạo điều kiện thuận lợi, an toàn cho người dân thực hiện quyền bầu cử, kể cả những người thuộc đối tượng phải cách ly. Có đối sách phòng, chống các hoạt động xuyên tạc, phá hoạt bầu cử, gây rối an ninh trật tự. Làm tốt công tác phòng, chống cháy nổ trước, trong và sau ngày bầu cử. Quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo kịp thời, công khai, minh bạch. Về bầu cử sớm tại một số địa phương, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia thông báo cho các địa phương có nhu cầu để đăng ký, trình Hội đồng Bầu cử quốc gia xem xét, quyết định.
Chủ tịch Quốc hội giao Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia xin ý kiến các cơ quan có liên quan để hướng dẫn chi tiết việc công bố bản kê khai tài sản của ứng cử viên bảo đảm đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật. Chủ tịch Quốc hội giao Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia tại phiên họp để hoàn thiện báo cáo của Hội đồng Bầu cử quốc gia trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Mười một tới; tập trung tham mưu giúp Hội đồng Bầu cử quốc gia, các Tiểu ban triển khai tốt công việc tiếp theo để chuẩn bị cho cuộc bầu cử.