DÒNG SỰ KIỆN. * NĂM ASEAN - VIỆT NAM 2020 * KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIV * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19 * BÁO KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO VÙNG LŨ MIỀN TRUNG

Đại hội Đại biểu Liên minh Hợp tác xã TP Hà Nội lần thứ VI: Phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể

Tùng Nguyễn
29-10-2020 09:06
Kinhtedothi - Giai đoạn 2018 - 2020, khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) đã vượt qua nhiều khó khăn, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả nổi bật, tạo tiền đề cho sự phát triển, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Bám sát chỉ đạo để tổ chức triển khai

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, dưới sự hướng dẫn của Liên minh HTX Việt Nam; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội, Liên minh HTX TP đã phối hợp với các sở, ngành, quận, huyện, thị xã, hướng dẫn các HTX, đơn vị thành viên triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Liên minh HTX TP lần thứ V, phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn Thủ đô.

Liên minh HTX TP đã chủ động, tích cực trong tham mưu với Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động số 24-CTr/TU của Thành ủy thực hiện Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị; Chương trình hành động số 204/CT-UBND thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 192/KH-UBND theo Quyết định số 2261/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 579/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển 15.000 HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả đến năm 2020 trên địa bàn TP... 
Ông Lê Văn Thư - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã TP Hà Nội (ngoài cùng bên phải) thăm mô hình củ cải xuất khẩu của Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Đông Cao (xã Tráng Việt, huyện Mê Linh). Ảnh: Trọng Tùng
Trên cơ sở chỉ đạo của T.Ư và TP Hà Nội, Liên minh HTX TP đã ban hành 405 văn bản, bao gồm các nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn để tổ chức triển khai các giải pháp phát triển kinh tế tập thể, HTX. Đồng thời, xây dựng kế hoạch 5 năm 2021 - 2025; định hướng chiến lược phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021 - 2030...

Đặc biệt, công tác thông tin tuyên truyền của Liên minh HTX TP đã bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội, gắn với chương trình công tác và hướng dẫn của Liên minh HTX Việt Nam. Kết hợp công tác tuyên truyền với thực hiện Dân vận khéo bằng nhiều hình thức phong phú để vận động các HTX, thành viên thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước...

Hiệu quả hoạt động được nâng lên

Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, cùng sự chủ động của các đơn vị thành viên thuộc Liên minh HTX TP, giai đoạn 2018 - 2020, khu vực kinh tế tập thể, HTX tiếp tục được củng cố, đổi mới về tổ chức và hoạt động; phát triển cả về số lượng và chất lượng. Qua đó, góp phần khắc phục tình trạng yếu kém kéo dài; hình thành nhiều mô hình sản xuất kinh doanh mới, hiệu quả.

Theo thống kê của Liên minh HTX TP, ước tính đến hết năm 2020, trên địa bàn Hà Nội có 2.164 HTX (bằng 7,9% tổng số HTX cả nước), 16 liên hiệp HTX (bằng 16% liên hiệp HTX cả nước), 1.543 tổ hợp tác (bằng 1,33% tổ hợp tác của cả nước). Riêng từ đầu năm 2018 đến nay, Hà Nội đã thành lập mới được 315 HTX, trung bình mỗi năm tăng 105 HTX. Hà Nội trở thành một trong những địa phương có số lượng HTX được thành lập mới nhiều nhất trong cả nước.

Dự kiến đến hết năm 2020, số lượng thành viên của các HTX, liên hiệp HTX, tổ hợp tác trên địa bàn TP ước có 603.300 thành viên, chiếm 6% tổng số thành viên của khu vực kinh tế tập thể của cả nước. Đáng chú ý, chất lượng, hiệu quả hoạt động của các HTX đã và đang không ngừng được nâng lên. Hiện nay trên địa bàn TP có 65% HTX sản xuất, kinh doanh có hiệu quả (tăng 6% so với đầu nhiệm kỳ, cao hơn so với bình quân số HTX hoạt động có hiệu quả của cả nước là 59,7%).

Đánh giá qua 3 năm phát triển cho thấy, quy mô về kinh tế của các HTX, liên hiệp HTX, tổ hợp tác không ngừng được nâng lên; phục vụ tích cực cho sự phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng cao đời sống của thành viên và Nhân dân. Cùng với đó, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng nông thôn mới, tạo việc làm, giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị - xã hội của Thủ đô, cũng như sự phát triển của khu vực kinh tế tập thể, HTX trên phạm vi cả nước.

Nâng cao chất lượng cán bộ

Chủ tịch Liên minh HTX TP Lê Văn Thư cho biết, khu vực kinh tế tập thể gặt hái được kết quả tích cực kể trên là bởi Đảng, Nhà nước đã có quan điểm, chủ trương nhất quán về phát triển kinh tế tập thể, HTX. Đó là những cơ sở để xây dựng hệ thống chính sách, tạo môi trường cho kinh tế tập thể phát triển. Thêm vào đó, Hà Nội đã luôn quan tâm thực hiện các chính sách hỗ trợ tạo điều kiện cho kinh tế tập thể, HTX phát triển; có sự quan tâm của Liên minh HTX Việt Nam với vai trò dẫn dắt hệ thống.

Cùng với sự quan tâm của T.Ư và Hà Nội, nhận thức của các tổ chức trong khu vực kinh tế tập thể và Nhân dân về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực kinh tế tập thể, HTX cũng được nâng cao, khẳng định tính tất yếu, khách quan của sự “Hợp tác”. Đặc biệt, tinh thần tự vươn lên, trình độ năng lực, sự tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ quản lý (nhất là người đứng đầu) là điều kiện có ý nghĩa lớn, nhân tố rất quan trọng trong phát triển kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn Thủ đô.

Trong giai đoạn 2020 - 2025, Liên minh HTX TP xác định mục tiêu tổng quát là phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục hạn chế, yếu kém theo Kết luận 70-KL/TW của Bộ Chính trị. Củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị; từng bước khẳng định vị trí, vai trò của kinh tế tập thể, HTX trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.

Để đạt được mục tiêu trên, ông Lê Văn Thư cho biết, hệ thống liên minh HTX sẽ tiếp tục quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp và người dân về phát triển kinh tế tập thể, HTX theo chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Xây dựng môi trường pháp lý, hành chính thuận lợi nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc thành lập mới và phát triển kinh tế tập thể, HTX.

Liên minh HTX cũng sẽ tiếp tục tham mưu TP ban hành, triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể, HTX. Khuyến khích các HTX phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, thực hiện tốt các dịch vụ phục vụ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của thành viên. Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, quản trị, cán bộ chuyên môn, kỹ thuật thích ứng với sự phát triển chung của cả nước.

Phát triển kinh tế tập thể, HTX cả về bề rộng và chiều sâu, theo hướng hiệu quả, bền vững; đa dạng về loại hình, hình thức hợp tác ở các ngành nghề, lĩnh vực. Trong đó, đặc biệt chủ động nâng cao chất lượng hoạt động; thu hút ngày càng nhiều hộ gia đình, cá nhân và các thành phần kinh tế khác tham gia theo nguyên tắc “tự nguyện, bình đẳng và cùng có lợi” phù hợp với điều kiện của từng địa phương; góp phần tích cực cho tăng trưởng kinh tế, ổn định chính trị - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, giữ gìn bản sắc văn hóa và cải thiện môi trường.

Một số mục tiêu cụ thể của Liên minh HTX TP Hà Nội trong nhiệm kỳ 2020 - 2025: Phát triển mới 4.000 hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức kinh tế khác tham gia là thành viên của các tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX. Thu hút từ 65 - 70% hộ gia đình ở nông thôn tham gia HTX. Tỷ lệ HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đạt từ 75% trở lên; HTX phi nông nghiệp hoạt động có hiệu quả từ 85% trở lên. Củng cố HTX đáp ứng tiêu chí 100% các xã xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.