DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 15 - HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XV * HÀ NỘI 2020 - HỢP TÁC ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Đại hội Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Thủy Tiên
04-06-2020 11:43
Kinhtedothi - Ngày 4/5, sau 3 ngày làm việc với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương – Trí tuệ - Đổi mới”, Đại hội Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp.
Đại hội đã tổng kết, đánh giá toàn diện tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015-2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025; đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội và Đại hội lần thứ XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ba Đình khóa XXVI, bầu trực tiếp Bí thư Quận ủy và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố.
  Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ba Đình khóa XXVI ra mắt Đại hội. 
Tại phiên bế mạc Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ba Đình khóa XXVI báo cáo kết quả hội nghị lần thứ nhất: Đồng chí Hoàng Minh Dũng Tiến đã được bầu trực tiếp tại Đại hội, giữ chức danh Bí thư Quận ủy Ba Đình khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã bầu Ban Thường vụ Quận ủy gồm 13 đồng chí và Ủy ban Kiểm tra Quận ủy gồm 7 đồng chí.
Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 16 đồng chí, trong đó có 14 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết. Nghị quyết Đại hội đã được 100% đại biểu dự Đại hội thông qua.
Đại hội cũng đề ra Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng các chương trình, đề án để thực hiện 2 khâu đột phá, 14 chỉ tiêu, mục tiêu chính đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030; 11 định hướng, trọng tâm phát triển trên các lĩnh vực; xây dựng 6 chương trình công tác toàn khóa. 
Trong đó, quận Ba Đình tập trung giữ vững tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; phát triển kinh tế theo hướng Dịch vụ - Công nghiệp, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển, bảo đảm kinh tế quận phát triển nhanh, bền vững; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, xây dựng người Ba Đình – Hà Nội thanh lịch, văn minh; duy trì giáo dục toàn diện, đẩy mạnh giáo dục mũi nhọn; thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, xây dựng quận “Sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh hiện đại” hơn…