DÒNG SỰ KIỆN. * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Đan Phượng phát triển toàn diện về kinh tế

Đạt Lê
20-06-2018 14:26
Kinhtedothi - Sáng 20/6, HĐND huyện Đan Phượng khóa XIX đã khai mạc Kỳ họp thứ 6, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; thảo luận và quyết nghị một số nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của HĐND huyện.
Tập trung chỉ đạo quyết liệt trong đầu tư xây dựng
Theo báo cáo của UBND huyện trình tại kỳ họp, 6 tháng đầu năm, kinh tế của huyện phát triển khá toàn diện, giữ vững nhịp độ tăng trưởng, vững chắc. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa, giá trị công nghiệp - xây dựng, dịch vụ - thương mại tăng cao; sản xuất nông nghiệp hàng hóa công nghệ cao được coi trọng.
Toàn cảnh Kỳ họp thứ 6, HĐND huyện Đan Phượng khóa XIX. Ảnh: Đạt Lê.
Tổng giá trị sản xuất ước thực hiện hơn 6.000 tỷ đồng, đạt 51,86% kế hoạch, tăng 9,05% so với cùng kỳ. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng ước đạt hơn 2.700 tỷ đồng, đạt 50,63% kế hoạch, tăng 9,34% so với cùng kỳ; Giá trị sản xuất ngành dịch vụ - thương mại ước đạt hơn 2.700 tỷ đồng, đạt 52,19% kế hoạch, tăng 10,36% so với cùng kỳ; Giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản ước đạt 539 tỷ đồng, đạt 56,98% kế hoạch, tăng 1,51% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 268 tỷ 109 triệu đồng, đạt 51,2% dự toán, bằng 149,8% so với cùng kỳ.
Công tác quản lý, sử dụng đất đai chuyển biến tích cực. 6 tháng đầu năm, đã thực hiện cấp 583 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quyết định cho 87 hộ, gia đình thuê đất, diện tích 5.748,9m2 đất thương mại, dịch vụ. Chỉ đạo thực hiện tốt việc giao đất dịch vụ cho nhân dân.
Giao đất trúng đấu giá, đất thương mại, dịch vụ cho 258 hộ… Đồng thời, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn xử lý giải tỏa 21 trường hợp, diện tích 2.118m2 xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Kiểm tra và phát hiện 11 trường hợp vi phạm sử dụng đất, chỉ đạo các xã thực hiện xử lý vi phạm.
Huyện cũng tập trung chỉ đạo quyết liệt đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ mở rộng cụm công nghiệp làng nghề xã Liên Hà, Liên Trung. Tăng cường công tác quản lý các cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, làng nghề về công tác phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường. Các DN, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động ổn định, năng suất chất lượng sản phẩm được nâng cao, tạo nhiều việc làm và tăng thu nhập cho người lao động.
Tiếp tục phát triển công nghiệp, làng nghề
Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thông tin tuyên truyền về các ngày lễ lớn của đất nước, Thủ đô và các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của huyện được triển khai đồng bộ, tích cực, có hiệu quả. Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được chú trọng. Đến nay, toàn huyện có 7/15 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 89/120 số làng, cụm dân cư, 6/9 số tổ dân phố, 90/132 cơ quan, đơn vị trên địa bàn đạt danh hiệu văn hóa.
Mô hình trồng hoa công nghệ cao ở huyện Đan Phượng.
Sự nghiệp giáo dục đào tạo, y tế, đào tạo lao động, giải quyết việc làm… được tăng cường. An sinh xã hội được bảo đảm, thực hiện tốt các chính sách xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới.
Trong 6 tháng cuối năm, huyện sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; phê duyệt và triển khai các dự án nông nghiệp hữu cơ, công nghệ cao, sản xuất theo chuỗi. Phát triển công nghiệp - làng nghề, hoàn thành mở rộng các làng nghề Liên Hà - Liên Trung. Tiếp tục đề xuất TP cho triển khai giai đoạn 2 mở rộng làng nghề Liên Hà - Liên Trung và các cụm công nghiệp khác theo quyết định số 12292 của UBND TP.
Tiếp tục rà soát, xem xét, đề xuất điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng huyện. Tăng cường quản lý trật tự xây dựng. Thực hiện tốt công tác chỉnh trang đô thị. Đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao, truyền thanh và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…