DÒNG SỰ KIỆN. * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận Hai Bà Trưng: Phát triển mạnh mẽ tổ chức cơ sở Đảng khu vực kinh tế ngoài Nhà nước

Linh Nguyễn
17-06-2020 14:48
Kinhtedothi-Năm 2015, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận Hai Bà Trưng chỉ có 37 chi bộ với 352 đảng viên thì đến nay đã có 81 chi bộ với 915 đảng viên (trong đó 11 chi bộ công ty TNHH, 56 chi bộ công ty cổ phần, 5 chi bộ HTX…), tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp có vị trí và thế đứng trong cơ chế thị trường định hướng XHCN.
Ngày 17/6, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận Hai Bà Trưng đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025.
Theo đồng chí Nguyễn Minh Hạnh - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp (DN) quận nhiệm kỳ 2015-2020, với mô hình đa dạng, nhiều thành phần kinh tế-xã hội tham gia (công ty cổ phần, công ty TNHH, hiệp hội, HTX, trường học, ngân hàng…), song Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua đã đoàn kết, thống nhất, tập trung cao, lãnh đạo và triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII đề ra. Trong đó, đã phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, thường xuyên quan tâm xây dựng củng cố tổ chức Đảng, đoàn thể, làm tốt công tác tuyên truyền vận động người lao động (NLĐ) để kịp thời giải quyết khó khăn. Các tổ chức Đảng trong DN tư nhân đã phát huy được vai trò hạt nhân chính trị, trong đó yếu tố then chốt là người đứng đầu DN, là đảng viên, giữ chức vụ chủ chốt trong Đảng. Chất lượng hoạt động của các tổ chức Đảng đã được nâng lên, góp phần giúp các DN ổn định sản xuất kinh doanh (SXKD), giải quyết việc làm, đảm bảo thu nhập cho NLĐ, giữ gìn ổn định chính trị, TTATXH trên địa bàn quận.
Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DN quận Hai Bà Trưng lần thứ IX
Đáng chú ý, thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 27/2/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể Nhân dân trong DN ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn Hà Nội”, Đảng bộ Khối đã phát triển khá mạnh mẽ các tổ chức cơ sở Đảng trong khu vực kinh tế ngoài Nhà nước. Năm 2015, Đảng bộ chỉ có 37 chi bộ với 352 đảng viên thì đến nay đã có 81 chi bộ với 915 đảng viên (trong đó 11 chi bộ công ty TNHH, 56 chi bộ công ty cổ phần, 5 chi bộ HTX…), tạo thuận lợi cho các DN có vị trí và thế đứng trong cơ chế thị trường định hướng XHCN hiện nay. Hằng năm, Đảng ủy Khối đều lên kế hoạch khảo sát, rà soát các DN đóng trên địa bàn và phối hợp Ban Tổ chức Quận ủy chủ động làm việc với các DN để vận động thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị-xã hội, nhằm nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở và chi bộ Đảng trong sạch, vững mạnh. Kết quả trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã thành lập được 15 tổ chức Đảng mới, góp phần tích cực nâng cao chất lượng SXKD và chăm lo quyền lợi NLĐ. Đảng ủy Khối cũng giới thiệu hơn 200 quần chúng tam dự lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và kết nạp 58 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 114% chỉ tiêu quận giao.
Phát huy kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Khối DN quận Hai Bà Trưng đặt mục tiêu đổi mới nội dung, công tác lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát cơ sở; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng và quản lý đảng viên ở nơi công tác, nơi cư trú; từng bước duy trì nền nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD. Đồng thời, làm tốt công tác phát triển đảng viên mới, kiện toàn củng cố đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng được lãnh đạo DN và NLĐ tín nhiệm, đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao; xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh. Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ phấn đấu có 100% chi bộ xây dựng được quy chế làm việc của cấp ủy chi bộ và xây dựng nghị quyết, chương trình hành động lãnh đạo Đảng viên, tổ chức đoàn thể quần chúng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ SXKD của DN; hằng năm thành lập mới 2- chi bộ Đảng và kết nạp 10-15 đảng viên mới, tối thiểu 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và 80-85% chi bộ được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…
Tại Đại hội, các đại biểu đã bỏ phiếu thống nhất bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DN quận Hai Bà Trưng nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 8 đồng chí.