DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19 * CUỘC THI VIẾT “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI”

Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh cần tiếp tục kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển

Hồ Văn
15-10-2020 14:56
Kinhtedothi - Đảng bộ, quân và dân Hà Tĩnh tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương, những kết quả nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các nhiệm kỳ vừa qua để tiếp tục kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển.
Tin liên quan
Sáng 15/10, Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nhất trí và đánh giá cao Báo cáo chính trị và các văn bản do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội.
Trên cơ sở dự thảo các văn kiện trình Đại hội và qua theo dõi tình hình Hà Tĩnh, vui mừng nhận thấy, trong 5 năm qua, trong bối cảnh tình hình còn nhiều khó khăn, thách thức…Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh với quyết tâm chính trị rất cao, đã phát huy truyền thống cách mạng hào hùng và nền văn hóa lịch sử đặc sắc; kế thừa những thành tựu của những nhiệm kỳ trước; đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.
 Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Đồng chí Phạm Minh Chính cũng cho rằng, trong điều kiện xuất phát điểm thấp, quy mô nền kinh tế còn nhỏ, tình hình còn nhiều khó khăn, thách thức trong những năm qua, Đảng bộ Hà Tĩnh đã phát huy truyền thống, đoàn kết thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành và vượt các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh; nhưng quan trọng nhất theo tôi phải chăng là đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng lên, năm sau cao hơn năm trước. Thành tựu đó đã góp phần tích cực vào sự phát triển chung của đất nước; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng và tạo tiền đề quan trọng cho tỉnh Hà Tĩnh phát triển nhanh hơn, bền vững hơn trong những năm tới. Hình ảnh vùng đất, con người Hà Tĩnh đã đẹp lại càng đẹp hơn, đã tốt lại càng tốt hơn, đã ấn tượng lại càng ấn tượng hơn trong lòng nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.
Theo Ủy viên Bộ chính trị,  Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, tuy đạt được nhiều thành tích, nhưng Hà Tĩnh vẫn còn một số hạn chế cần được phân tích, phát hiện và nhanh chóng khắc phục trong thời gian tới, như: Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức đảng còn hạn chế. Phương thức lãnh đạo của một số cấp ủy đảng chậm đổi mới, hiệu quả chưa cao. Công tác tổ chức thực hiện một số nghị quyết còn yếu, thiếu kiểm tra, giám sát, nhất là các nghị quyết chuyên đề về phát triển du lịch, dịch vụ.
Một số chỉ tiêu quan trọng của Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII chưa đạt, nhất là tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, thu nhập bình quân đầu người. Quy mô kinh tế của Tỉnh còn nhỏ, phát triển chưa thật sự bền vững, chưa đồng đều; cơ cấu lại ngành nông nghiệp còn chậm; tăng trưởng công nghiệp chủ yếu dựa vào sản xuất thép. Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI sau nhiều năm đầu nhiệm kỳ tăng mạnh, đã có dấu hiệu chững lại những năm qua, hiện ở nhóm khá của cả nước (năm 2019 xếp thứ 27/63 tỉnh thành).
Đời sống Nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế, nhất là về đất đai, tài nguyên và môi trường. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội có lúc, có nơi còn diễn biến phức tạp, nhất là an ninh nông thôn, an ninh vùng giáo dân.
Những hạn chế nêu trên có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhưng nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. Trong đó, công tác dự báo chưa sát, nên khi xây dựng chỉ tiêu nhiệm kỳ qua còn cao, thiếu cơ sở khả thi. Việc tổ chức thực hiện chưa hiệu quả, nhất là sau sự cố môi trường biển, có chăng một số cán bộ, đảng viên có tâm lý né tránh, ngại khó, sợ sai, thiếu quyết liệt, đùn đẩy, thụ động. Ý thức và trách nhiệm nêu gương của một số cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền chưa cao. Vẫn còn tình trạng một số cán bộ quan liêu, xa dân, thiếu sâu sát cơ sở, thiếu trách nhiệm, chưa tận tâm phục vụ Nhân dân.
Đồng thời, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cũng đề nghị Đảng bộ, quân và dân Hà Tĩnh tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương, những kết quả nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các nhiệm kỳ vừa qua để tiếp tục kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển. Đồng thời, gợi mở và làm rõ một số nhiệm vụ trọng tâm: Một là, tiếp tục giữ gìn, nâng niu, trân trọng, củng cố và vun đắp cho sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ; như lời Bác Hồ đã căn dặn đối với cán bộ, đảng viên Hà Tĩnh tháng 6/1957: “Có đoàn kết, quyết tâm, tin tưởng thì việc gì cũng làm được”. Hai là, thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Ba là, tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm. Lấy đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển kinh tế xanh; nhu cầu thị trường, các ngành mới nổi và tăng năng suất lao động làm định hướng. Bốn là, giữ gìn và phát triển văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc là nền tảng tinh thần của xã hội, tạo động lực cho phát triển bền vững; trong đó lấy phát triển con người, đảm bảo và cải thiện dân sinh làm mục đích. Hết sức coi trọng giáo dục và phát huy truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, khơi dậy niềm tự hào về quê hương. Năm là, củng cố quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu; tích cực chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, trên cơ sở xây dựng Hà Tĩnh thành khu vực phòng thủ vững chắc về an ninh, quốc phòng; phòng tuyến hợp tác và cạnh tranh kinh tế quốc tế. Sáu là, những năm tới, dự báo bối cảnh quốc tế và trong nước có nhiều thay đổi với diễn biến phức tạp, nhanh chóng, khó lường, có tác động nhiều mặt đến đất nước nói chung và Hà Tĩnh nói riêng...
 Hà Tĩnh tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương, những kết quả nhiệm kỳ 2015-2020 và các nhiệm kỳ vừa qua để tiếp tục kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển
“Trong không khí trang nghiêm, ấm áp tại Đại hội, tôi mong rằng, với cốt cách giản dị, chân tình, nhân văn, sâu sắc của người Hà Tĩnh, với tinh thần trách nhiệm cao của người Đảng viên, các đại biểu dự Đại hội sẽ nghiêm túc thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng: Một là, công tâm, trong sáng, sáng suốt lựa chọn những đồng chí có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX.
Tinh thần là phát huy dân chủ nhưng phải tập trung, dân chủ nhưng phải có sự lãnh đạo, dân chủ nhưng phải có kỷ luật, kỷ cương; tất cả vì lợi ích chung, lợi ích của Tổ quốc và nhân dân. Đó chính là truyền thống quý báu và sự đoàn kết, thống nhất của Đảng ta; đáp ứng niềm tin của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng như của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân Hà Tĩnh kỳ vọng.
Đặc biệt là không để sót những đồng chí có đức, có tài và cũng không để lọt những người không xứng đáng vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ. Hai là, dân chủ, sôi nổi thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, trí tuệ vào văn kiện của Đảng trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIII; nhất là những mục tiêu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo về xây dựng Đảng, về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại, về thi hành Điều lệ Đảng… Ba là, sáng suốt lựa chọn để bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII là những đồng chí tiêu biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của toàn Đảng bộ, có khả năng đóng góp tích cực và hiệu quả vào sự thành công của Đại hội, có khả năng tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội tại địa phương…”, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nhấn mạnh.
Phát biểu tiếp thu và ghi nhận những ý kiến chỉ đạo tại Đại hội của đồng chí Phạm Minh Chính, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn nhấn mạnh: “Đại hội xin cầu thị, nghiêm túc tiếp thu đưa vào chương trình thảo luận, thống nhất bổ sung vào Nghị quyết và Chương trình hành động để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống. Trong thời gian tới, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh mong muốn thường xuyên nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, hiệu quả của Trung ương Đảng; Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự ủng hộ, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương và cá nhân đồng chí Phạm Minh Chính đối với sự phát triển của tỉnh nhà”.