DÒNG SỰ KIỆN. * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội: Chuẩn bị tốt nhất cho Hội thi “Báo cáo viên giỏi giới thiệu mô hình “Dân vận khéo”

Linh Nguyễn
15-08-2019 20:17
Kinhtedothi-Theo Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội, Hội thi sẽ được tổ chức qua 2 vòng: Tại vòng sơ khảo, ban giám khảo sẽ chấm bài thi viết đề cương tuyên truyền giới thiệu về một mô hình Dân vận khéo năm 2019 của đơn vị thuộc chi bộ, đảng bộ cơ sở nơi thí sinh công tác; lựa chọn 12 bài viết có chất lượng tốt, sau đó chấm khả năng thuyết trình và chọn 6 thí sinh tham dự vòng chung khảo (hoàn thành trước 10/9/2019). Tại vòng chung khảo, thí sinh dự thi thuyết trình theo đề cương bài thi viết tại vòng sơ khảo, khuyến khích thể hiện hình thức sân khấu hóa (hoàn thành trước 30/9/2019).rn
Tin liên quan

Chiều 15/8, Đảng ủy Khối các cơ quan TP đã tổ chức tập huấn kỹ năng xây dựng đề cương tuyên truyền và thuyết trình đối với thí sinh dự thi Hội thi “Báo cáo viên giỏi giới thiệu mô hình “Dân vận khéo” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị”.
Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan TP Phùng Khải Lợi, một mục đích quan trọng của Hội thi là đẩy mạnh tuyên truyền về những giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc của tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bản Di chúc; về những thành tựu, bài học kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam và Thủ đô Hà Nội trong 50 năm thực hiện Di chúc của Bác; tuyên truyền về tư tưởng “dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 70 năm Người viết bài báo “Dân vận”; tuyên truyền phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng về công tác dân vận, phong trào “Dân vận khéo” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Đồng thời, tuyên truyền về sự đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, vai trò của các đoàn thể chính trị trong thực hiện dân chủ cơ sở góp phần xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng cơ quan đơn vị trong sạch vững mạnh, thiết thực kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan TP (10/10/1954-10/10/2019).
 Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Phùng Khải Lợi phổ biến về Hội thi
Với đối tượng dự thi là các báo cáo viên được cấp thẻ của Ban Tuyên giáo Thành ủy hiện là cấp ủy viên đương nhiệm hoặc cán bộ quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 và các cấp ủy viên phụ trách công tác tuyên giáo của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Nội dung dự thi là những hiểu biết về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận, công tác vận động quần chúng và Chỉ thị 05-CT/TW; tuyên tuyền về thực hiện mô hình “Dân vận khéo” gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 tại các TCCSĐ thuộc Đảng bộ Khối, kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo các loại hình, Chỉ thị 12-CT/TU ngày 5/12/2016 của Thành ủy về đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn bàn Hà Nội giai đoạn 2016-2020, việc thực hiện chủ đề “Năm Dân vận chính quyền” và “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.
Hội thi sẽ được tổ chức qua 2 vòng: Tại vòng sơ khảo, ban giám khảo sẽ chấm bài thi viết đề cương tuyên truyền giới thiệu về một mô hình Dân vận khéo năm 2019 của đơn vị thuộc chi bộ, đảng bộ cơ sở nơi thí sinh công tác; lựa chọn 12 bài viết có chất lượng tốt, sau đó chấm khả năng thuyết trình và chọn 6 thí sinh tham dự vòng chung khảo (hoàn thành trước 10/9/2019). Tại vòng chung khảo, thí sinh dự thi thuyết trình theo đề cương bài thi viết tại vòng sơ khảo, khuyến khích thể hiện hình thức sân khấu hóa (hoàn thành trước 30/9/2019).
Theo Ban Tổ chức, tài liệu phục vụ Hội thi được đăng tải đầy đủ trên Trang thông tin điện tử của Đảng bộ Khối các cơ quan TP (tại mục “Tư liệu văn bản”). Báo Kinh tế & Đô thị được lựa chọn là cơ quan phụ trách phối hợp tuyên truyền cho Hội thi này. Cả 68 TCCSĐ thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan TP sẽ cử thí sinh tham gia Hội thi.
 Phó Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Anh Đức phát biểu
Gợi ý về việc viết bài thi viết đề cương tuyên truyền giới thiệu về một mô hình “Dân vận khéo” năm 2019, Phó Tổng biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Anh Đức cho rằng: Trong bài viết, các thí sinh nên chú trọng đưa ra các mô hình dân vận khéo gắn với hoạt động cụ thể của cơ quan, đơn vị, nhưng không chỉ mang tính đặc thù của cơ quan mà cần có sức lan tỏa để có thể được các cơ quan, đơn vị khác áp dụng. Bài viết giới thiệu mô hình nên bám sát nhiệm vụ chính trị của TP, của ngành, đơn vị và hướng vào mục tiêu xây dựng chính quyền “của dân, do dân, vì dân”, kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ Nhân dân đem lại hiệu quả thiết thực...