DÒNG SỰ KIỆN. * BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HĐND CÁC CẤP * ĐẠI DỊCH COVID-19 * QUY HOẠCH KHU VỰC HAI BÊN SÔNG HỒNG * CUỘC THI VIẾT “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI”

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội biểu dương nhiều tập thể, cá nhân trong học tập, làm theo Bác

Linh Nguyễn
14-04-2021 15:54
Kinhtedothi-Theo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội, sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 18-KH/TU của Thành uỷ, nhận thức của các cấp uỷ đảng, lãnh đạo doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, người lao động trong các doanh nghiệp thuộc Khối về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng được nâng cao.

Hôm nay (14/4), Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội tổ chức hội nghị “Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

 Quang cảnh Hội nghị

Theo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội, sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Kế hoạch 18-KH/TU của Thành uỷ, nhận thức của các cấp uỷ đảng, lãnh đạo doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, người lao động trong các doanh nghiệp thuộc Khối về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng được nâng cao. Việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống có những chuyển biến tích cực; phong cách, lề lối làm việc từng bước được đổi mới; ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của các cấp ủy đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên được tăng cường. Qua đó, từng bước đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, góp phân xây dựng Đàng bộ trong sạch vững mạnh.

Đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) qua từng năm (của 2 đảng bộ Khối trước và sau khi hợp nhất) đạt kết quả tích cực. Trong đó, năm 2016 tiến hành đánh giá phân loại 255/259 TCCSĐ (8 đơn vị không đủ điều kiện đánh giá) thì có 28 đơn vị (10,98%) đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, 104 đơm vị (40,78%) đạt trong sạch vững mạnh; trong tổng số 19.414 đảng viên (98,22%) được các đơn vị đánh giá, có 2.623 đồng chí (13,51%) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 14.535 đồng chí (74,88%) hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đến năm 2020, tiến hành đánh giá phân loại 109/109 TCCSĐ cho thấy, có 20 đơn vị (18,34%) hoàn thành xuất sắc; 81 đơn vị (74,31%) hoàn thành tốt; trong tổng số 14.306 đảng viên (98,7%) được các đơn vị đánh giá, có 2.125 đồng chí (14,85%) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 10.919 đồng chí (76,32%) hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội trao tặng Giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cho các tập thể tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Để đạt được kết quả trên, có nguyên nhân quan trọng do Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chủ động bám sát các nội dung Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch 18-KH/TU của Thành uỷ tổ chức triển khai thực hiện phù hợp điều kiện cụ thể của doanh nghiệp trong Khối. Đảng ủy Khối đã đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, sâu sát cơ sở, tăng cường nắm bắt thông tin, đôn đốc, kiểm tra, uốn nắn, xử lý kịp thời những phát sinh từ thực tế. Cùng đó, cấp ủy đảng cơ sở đã nhận thức đúng ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đẩy manh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó đề ra kế hoạch, chương trình thực hiện cụ thể, thiết thực, sáng tạo phù hợp tình hình đặc điểm của đơn vị mình. Một số đơn vị đã xây dựng và thực hiện tốt các quy chế, quy ước, các tiêu chí trong việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức, nhất là về thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí. Các phong trào thi đua làm theo tấm gương đạo đức của Bác luôn gắn liền những phong trào thi đua trong lao động sản xuất, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh của cơ quan, đơn vị. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Để ghi nhận, biểu dương những mô hình, cách làm hay, những tập thể, cá nhân điển hình có nhiều thành tích trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW 5 năm qua tại các TCCSĐ, tại Hội nghị, Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội đã trao tặng Giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cho 22 tập thể và 25 cá nhân tiêu biểu.