DÒNG SỰ KIỆN. * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội: Kết nạp 54 đảng viên ở chi, đảng bộ ngoài khu vực Nhà nước

Linh Nguyễn
17-07-2019 21:17
Kinhtedothi - 6 tháng qua, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng củng cố kiện toàn tổ chức, đội ngũ cán bộ chủ chốt từ Khối đến các cơ sở, trong đó đã ban hành quyết định kết nạp đảng cho 186 đồng chí, trong đó có 54 đảng viên ở các chi, đảng bộ ngoài khu vực nhà nước...
Tin liên quan
Chiều 17/7, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội đã sơ kết thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Cũng tại hội nghị, Đảng ủy Khối tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, các nội dung Hội nghị T.Ư 10 khóa XII và bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư.
Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội Nguyễn Việt Xô phát biểu.
Theo Ban Thường vụ Đảng ủy khối, 6 tháng qua, các cấp ủy đảng đã triển khai thực hiện tốt việc học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và người lao động, qua đó tập trung làm tốt công tác định hướng tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân và người lao động trong DN...
6 tháng qua, các DN trực thuộc Đảng ủy Khối đạt tổng doanh thu trên 30.000 tỷ đồng, nộp ngân sách thực hiện trên 4.000 tỷ đồn, lợi nhuận kinh doanh trên 1.600 tỷ đồng, thu nhập bình quân người lao động đạt 6 - 7 triệu đồng/tháng, thực hiện công tác an sinh xã hội trên 10 tỷ đồng…
Trong công tác tổ chức, xây dựng Đảng, Đảng ủy Khối thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng củng cố kiện toàn tổ chức, đội ngũ cán bộ chủ chốt từ Khối đến các cơ sở, trong đó: Thực hiện quy trình kiện toàn cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 với 8 tổ chức đảng trực thuộc; tiếp nhận 1 tổ chức đảng về trực thuộc Đảng bộ Khối và 2 tổ chức Đảng về trực thuộc đảng bộ cơ sở; ban hành quyết định kết nạp đảng cho 186 đồng chí trong đó kết nạp được 54 đảng viên ở các chi, đảng bộ ngoài khu vực nhà nước…
6 tháng cuối năm, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội xác định triển khai 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể và 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.
Trong đó, các cấp ủy sẽ chủ động hoàn thành những công việc chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025, ban hành các quyết định thành lập các tiểu ban, bộ phận giúp việc các tiểu ban để phục vụ Đại hội...
Đồng thời, tăng cường lãnh đạo các cấp ủy cơ sở phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp trong công tác quản trị, tập trung rà soát những chỉ tiêu phấn đấu của doanh nghiệp để tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp khắc phục khó khăn nhằm ổn định sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng và thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước.
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cũng đề nghị UBND TP chỉ đạo các cấp chính quyền địa phương có giải pháp hữu hiệu phối hợp với các công ty thủy lợi của TP trong xử lý các vi phạm về công trình thủy lợi; xem xét xác định đơn giá đặt hàng, tính đúng, tính đủ các chi phí hợp lý, phù hợp với cơ chế chính sách hàng năm (tiền lương, tiền điện, chi phí liên quan đến NLĐ…) đối với những DN công ích.