DÒNG SỰ KIỆN. * XUÂN CANH TÝ 2020 * 90 NĂM ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM * HĐND TP HÀ NỘI VỚI CỬ TRI THỦ ĐÔ * AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Đánh giá kỹ tác động khi sửa các luật liên quan đến Luật Quy hoạch

Vũ Minh
23-05-2018 16:27
Kinhtedothi - Chiều 23/5, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày trước Quốc hội Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Luật Quy hoạch. Đồng thời, Quốc hội đã thảo luận ở tổ về Dự án Luật này.
Tin liên quan
Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng.
Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, việc ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về quy hoạch tại 13 luật (tại Luật Hóa chất, Luật Điện lực, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Luật Phòng chống tác hại thuốc lá, Luật An toàn thực phẩm; Luật Dược; Luật Công chứng; Luật Trẻ em; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Khoa học công nghệ; Luật Xây dựng; Luật Quy hoạch đô thị) để đảm bảo đồng bộ, thống nhất với các quy định của Luật Quy hoạch, đáp ứng yêu cầu về tiến độ sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 59 Luật Quy hoạch.
Đồng thời, tránh tạo ra các khoảng trống pháp lý, các xung đột, cũng như các vướng mắc trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các quy hoạch ngành, góp phần đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong đầu tư kinh doanh và đảm bảo nguồn kinh phí cho việc lập quy hoạch cho thời kỳ 2021 - 2030.
Bộ trưởng Bộ KH&ĐT cũng cho rằng, việc loại bỏ các quy hoạch sản phẩm đang tồn tại hiện nay sẽ loại bỏ những giấy phép trái quy luật của kinh tế thị trường là bước đột phá về thủ tục hành chính trong đầu tư, sản xuất kinh doanh; đồng thời, để đảm bảo đồng bộ, thống nhất với Luật Quy hoạch.
Đây sẽ là giải pháp quan trọng để thúc đẩy quá trình cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh đảm bảo công khai, minh bạch, thông thoáng và hiệu quả. Việc ban hành luật không làm phát sinh thủ tục hành chính vì một số lĩnh vực không tiếp tục quản lý bằng quy hoạch mà sẽ quản lý bằng điều kiện đầu tư, kinh doanh hoặc tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện tại đã có trong các văn bản quy phạm pháp luật.
Đồng tình với quan điểm của Chính phủ, đại diện cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho rằng: Chính phủ cần tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành rà soát kỹ lưỡng các điều, khoản của các luật có liên quan để bảo đảm đúng mục tiêu của việc sửa đổi đồng bộ với Luật Quy hoạch. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế dẫn chứng: Đơn cử như về giấy phép quy hoạch và chứng chỉ quy hoạch, Luật Quy hoạch quy định về nguyên tắc công khai trong hoạt động quy hoạch.
Tuy nhiên, theo Luật Xây dựng và Luật Quy hoạch đô thị thì khi chủ đầu tư lập quy hoạch chi tiết phải xin cấp giấy phép quy hoạch hoặc khi cần thông tin về quy hoạch phải xin chứng chỉ quy hoạch, trong khi việc lập quy hoạch là trách nhiệm của cơ quan nhà nước và thông tin quy hoạch cần phải được công khai cho doanh nghiệp và người dân.
Ngoài ra, đối với việc quản lý nhà nước trong lĩnh vực này hiện tại pháp luật cũng đã có các quy định cụ thể. Do đó, cơ quan soạn thảo cần sửa đổi nội dung này tại Luật Xây dựng và Luật Quy hoạch đô thị cho phù hợp với nguyên tắc của Luật Quy hoạch.
Thảo luận tại tổ, một số ý kiến cho rằng: Mục đích sửa đổi luật này là để triển khai Luật quy hoạch, sửa đổi các văn bản luật khác không phù hợp với nội dung mới của Luật quy hoạch. Tuy nhiên, có nhiều nội dung lại nằm ngoài mục đích sửa đổi nhưng không được giải trình cụ thể.
Ví như quy hoạch xây dựng trong Luật xây dựng là có tính chất kỹ thuật chuyên ngành cho nên việc lập, thẩm định chuyên ngành thực hiện theo pháp luật chuyên ngành tức là theo Luật Xây dựng chứ không phải theo Luật quy hoạch. Giờ luật này lại đi sửa cả trình tự thủ tục là nằm ngoài phạm vi mục tiêu sửa đổi. Muốn sửa đổi phải đánh giá kỹ tác động chứ không phải cứ thế mà sửa cho nên cần phải rà soát lại.