DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 7, QUỐC HỘI KHÓA XIV * DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI * HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH MỸ - TRIỀU TIÊN LẦN 2 * AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Đánh giá quá trình đô thị hóa ở Hà Nội

Mai Vân
25-03-2019 15:37
Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội mới đây đã ban hành Kế hoạch số 75/KH-UBND, triển khai nghiên cứu xây dựng “Chiến lược phát triển kinh tế, xã hội Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030 và Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025” và “Đánh giá quá trình đô thị hóa ở TP Hà Nội giai đoạn 2011 - 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ của giai đoạn 2021 - 2030, kế hoạch 5 năm 2021 - 2025”.
Tin liên quan
Việc thu thập, nghiên cứu tài liệu xây dựng đề cương, viết báo cáo chuyên đề nghiên cứu và báo cáo tổng hợp theo tiến độ, UBND TP giao các nhiệm vụ trong tâm cho các sở, ngành chuyên môn: Hoàn thành đề cương và gửi Văn phòng hành chính Tổ biên tập theo yêu cầu tại Quyết định số 85/QĐ-BKHĐT ngày 29/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Hoàn thành các báo cáo chuyên đề nghiên cứu gửi cơ quan tổng hợp (Sở Xây dựng và Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế, xã hội Hà Nội) trước ngày 15/4/2019.
Hà Nội đã đạt nhiều thành tựu trong quá trình phát triển đô thị hóa. Ảnh Internet
Tổ chức tọa đàm, hội thảo xin ý kiến góp ý hoàn thiện của các nhà khoa học, nhà quản lý đối với dự thảo báo cáo tổng hợp trước ngày 10/6/2019. Hoàn thành báo cáo tổng hợp Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch 5 năm 2021 - 2025; đánh giá quá trình đô thị hóa ở TP Hà Nội giai đoạn 2011 - 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ của giai đoạn 2021 - 2030, kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 trước ngày 25/6/2019.
UBND TP Hà Nội chỉ đạo quán triệt nội dung, yêu cầu về các nhiệm vụ “Nghiên cứu xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế, xã hội Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch 5 năm 2021 - 2025” và “Đánh giá quá trình đô thị hóa ở TP Hà Nội giai đoạn 2011 - 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ của giai đoạn 2021 - 2030, kế hoạch 5 năm 2021 - 2025” tới các sở ngành để nghiên cứu các báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng hợp theo đúng nội dung yêu cầu.
Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở ngành “Nghiên cứu xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế, xã hội Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và kế hoạch 5 năm 2021 - 2025” và “Đánh giá quá trình đô thị hóa ở TP Hà Nội giai đoạn 2011 - 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ của giai đoạn 2021 - 2030, kế hoạch 5 năm 2021 - 2025” đảm bảo tiến độ, chất lượng.
UBND TP yêu cầu các sở, ngành và đơn vị được giao nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành trung ương để thu thập tài liệu; tổ chức tốt các hội thảo và tranh thủ các ý kiến chuyên gia trong quá trình tổng hợp nội dung; tổng hợp báo cáo chung đảm bảo tiến độ và chất lượng. Tăng cường trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ giữa các sở ngành, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công, đảm bảo tiến độ và chất lượng.