DÒNG SỰ KIỆN. * CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19 * CUỘC THI VIẾT “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI”

Đấu giá đất là nhiệm vụ quan trọng trong năm 2015

02-03-2015 12:17
Kinhtedothi - Nhằm khai thác có hiệu quả quỹ đất, tạo nguồn lực để xây dựng nông thôn mới; giải quyế...
Kinhtedothi - Nhằm khai thác có hiệu quả quỹ đất, tạo nguồn lực để xây dựng nông thôn mới; giải quyết nhu cầu sử dụng đất của nhân dân và doanh nghiệp, tăng nguồn thu cho ngân sách các cấp, tạo nguồn vốn đầu tư phát triển…, năm 2015, TP Hà Nội dự kiến thu đấu giá 50 dự án với tổng diện tích đất nghiên cứu 301,93ha.

Trong đó, diện tích đất quy hoạch để đấu giá quyền sử dụng khoảng 101,37ha; diện tích đã đấu giá đến hết năm 2014 là 43,2ha; diện tích còn lại đủ điều kiện đấu giá trong năm 2015 là 54,818ha và đấu giá 16 điểm nhà chuyên dùng. Dự kiến, kế hoạch thu theo kết quả trúng đấu giá năm nay là 2.540 tỷ đồng.

Để hoàn thành kế hoạch trên, UBND thành phố giao các ngành, các cấp thực hiện Luật Đất đai 2013 và Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2013, Quyết định của thành phố về việc ban hành quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng hoặc cho thuê đất trên địa bàn…

 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Xác định công tác đấu giá quyền sử dụng đất là một trong các nhiệm vụ quan trọng của năm 2015. Đây là kênh khai thác, huy động nguồn vốn nội lực bổ sung nguồn vốn đầu tư phát triển của thành phố và các quận, huyện, thị xã. Vì vậy, cần có sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt, liên tục của cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đấu giá quyền sử dụng đất thành phố cũng như Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã và Giám đốc các sở, ngành…

Về việc trên, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất đối với các khu đất, dự án được thành phố giao, tuân thủ quy định của pháp luật và thành phố về quản lý đất đai, đấu giá. Chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về kết quả thực hiện các dự án đấu giá quyền sử dụng đất thuộc quyền quản lý của mình…

Bên cạnh đó, hàng quý báo cáo các cơ quan quản lý chuyên ngành thành phố về tiến độ thực hiện các dự án đấu giá quyền sử dụng đất, kinh phí đã giải ngân từ Quỹ Phát triển đất thành phố hoặc nguồn vốn ngân sách ứng trước để thực hiện chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng lỹ thuật các khu đất đấu giá…

Giám đốc các sở, ngành có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất các dự án thành phố giao cho đơn vị mình thực hiện. Đồng thời, hướng dẫn, giải quyết các công việc liên quan đến công tác đấu giá quyền sử dụng đất đối với các dự án giao cho UBND quận, huyện, thị xã làm chủ đầu tư giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo chức năng, nhiệm vụ của ngành.
TAG: