DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 11, QUỐC HỘI KHÓA XIV * BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HĐND CÁC CẤP * ĐẠI DỊCH COVID-19 * QUY HOẠCH KHU VỰC HAI BÊN SÔNG HỒNG * CUỘC THI VIẾT “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI”

Dấu mốc của chặng đường phát triển

Trần Hà
02-02-2021 08:39
Kinhtedothi - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp, không chỉ đánh dấu một sự kiện chính trị quan trọng nhất trong năm 2021, mà còn là dấu mốc rất quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng và đất nước trong giai đoạn tới.
Đại hội diễn ra trong bối cảnh đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay, với nhiều thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ Đại hội XII. Trên nền tảng ấy, cùng với sự chuẩn bị rất cẩn trọng, bài bản trong từng bước, từ văn kiện đến khâu nhân sự, Đại hội đã diễn ra đúng với niềm tin, kỳ vọng của Đảng viên và người dân cả nước. Ngay tại Đại hội, việc thảo luận để đi tới những quan điểm, đường lối rất đúng đắn, thể hiện thông qua văn kiện của Đại hội Đảng được người dân đón nhận rất phấn khởi. Các đại biểu tham dự Đại hội cũng đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, chọn lựa những người xứng đáng nhất, xuất sắc nhất để bầu vào BCH T.Ư khóa mới.
Đại hội đã đề ra những mục tiêu, định hướng phát triển trong nhiệm kỳ 5 năm tới và cho cả tầm nhìn tới năm 2030 và 2045, BCH T.Ư Đảng khóa mới vừa có tính kế thừa, vừa đổi mới được kỳ vọng sẽ lãnh đạo đất nước tiếp tục phát triển ngày càng phồn vinh, đời sống Nhân dân được nâng cao hơn nữa. Từ dấu mốc quan trọng, có ý nghĩa định hướng tương lai này, yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước lại được đặt ra.

Đúng như nhiều ý kiến đã nhận định, có hai thành tố rất đáng chú ý được đề cập và nhấn mạnh nhiều lần trong các văn kiện Đại hội lần này, đó là khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, đổi mới sáng tạo. Trong giải pháp cho nhiệm kỳ tới, yêu cầu nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của con người Việt Nam cũng được đặt ra. Đây được xem là một điểm nhấn quan trọng, đồng thời, cũng phản ánh nhận thức mới của Đảng về sức mạnh nội sinh và phương thức phát triển đất nước trong bối cảnh mới.

Từ thành thị tới nông thôn, người dân đều đang phấn khởi với thành công của Đại hội, một lòng tin tưởng vào các quyết sách của Đại hội. Nhưng đúng như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh ở cả diễn văn bế mạc và họp báo sau Đại hội, thành công của Đại hội không chỉ dừng ở thông qua nghị quyết, bầu BCH T.Ư khóa mới, mà nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là biến những quyết định quan trọng của Đại hội thành hiện thực sinh động, đưa nghị quyết vào cuộc sống, làm ra của cải vật chất, mang lại cuộc sống hạnh phúc cho Nhân dân.

Đây cũng là mong muốn, nguyện vọng của mỗi người dân khi hướng về Đại hội. Việc khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, để thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức và sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống không chỉ là yêu cầu mà chính là lòng dân.

Rất mừng là, khi trao đổi với báo chí bên lề Đại hội, các đại biểu, đồng thời cũng là lãnh đạo các địa phương đều khẳng định, sẽ khẩn trương bắt tay ngay vào việc cụ thể hóa, triển khai Nghị quyết Đại hội vừa thông qua, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đơn vị. Chính tinh thần hành động, ý chí, quyết tâm lan tỏa từ Đại hội sẽ thúc đẩy việc hiện thực các mục tiêu đề ra.