DÒNG SỰ KIỆN. * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Dày đặc chương trình hấp dẫn dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Khang Nhi
20-08-2019 11:44
Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý đã ký ban hành Kế hoạch số 177/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan, biểu diễn văn hóa nghệ thuật, thể thao kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2019).
Theo Kế hoạch trên, các hoạt động nhằm mục đích tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, lực lượng vũ trang Thủ đô về ý nghĩa lịch sử to lớn của Ngày Giải phóng Thủ đô; 65 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ; 74 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công, Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; về truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng bộ và Nhân dân Thủ đô.
Kế hoạch cũng yêu cầu các hoạt động kỷ niệm phải có tính giáo dục cao, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục thực hiện chủ đề công tác năm: “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” qua đó ôn lại truyền thống vẻ vang, khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, nhằm bồi dưỡng tình yêu quê hương đất nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi cho sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa Thủ đô và đất nước.
 Ảnh tư liệu.
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm phải đảm bảo trang trọng, chu đáo, thiết thực, hiệu quả, an toàn và tiết kiệm, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bồi dưỡng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước “Người tốt - Việc tốt” và vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú năm 2019” trên địa bàn.
Nội dung chủ yếu gồm: Tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, truyền thống cách mạng, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nâng cao nhận thức về Đảng, Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng là Nhân dân quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
Khẳng định những thành tựu to lớn, ý nghĩa dân tộc và thời đại của ngày Giải phóng Thủ đô trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giới thiệu với bạn bè quốc tế về truyền thống văn hóa Hà Nội.
Tăng cường tuyên truyền, giới thiệu về lịch sử, văn hóa của dân tộc, nhất là trong thế hệ trẻ. Đẩy mạnh thông tin đối ngoại, giới thiệu về đất nước con người Việt Nam, nét đẹp,thanh lịch Người Hà Nội, những thành tựu của công cuộc đổi mới của Thủ đô và đất nước, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến bạn bè trong nước, quốc tế và đồng bào ta ở nước ngoài.
Tuyên truyền, giáo dục đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; tôn vinh, tri ân những cống hiến, đóng góp của Nhân dân, những người có công với cách mạng; phát hiện và nhân rộng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong lao động sản xuất, học tập và công tác; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân chung sức, chung lòng nêu cao ý chí, quyết tâm đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và môi trường hòa bình, ổn định để phát triển Thủ đô và đất nước.
Tuyên truyền đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, làm kinh tế giỏi, nêu gương “Người tốt, việc tốt”, điển hình, nhân tố mới trong các tầng lớp Nhân dân, những hoạt động năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, gắn với sự kiện kỷ niệm.
Tổ chức tham quan bảo tàng, di tích lịch sử, cách mạng, gặp mặt giao lưu nhân chứng lịch sử; Biên soạn và phát hành sách và tài liệu tuyên truyền. Mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về sự kiện Giải phóng Thủ đô, tuyên truyền thành tựu của Thủ đô qua 65 năm xây dựng và phát triển trên các phương tiện thông tin, truyền thông của TP Hà Nội.
Hình thức tuyên truyền, giáo dục phong phú, đa dạng, với nhiều hình thức sinh động trong mọi tầng lớp Nhân dân và bạn bè quốc tế: Thông qua các cơ quan báo đài Trung ương và Hà Nội, đội thông tin lưu động, báo cáo viên, hoạt động giáo dục truyền thống, tuyên truyền trực quan (panô, cụm pano, băng rôn, cờ, ...); tuyên truyền lưu động, tổ chức triển lãm trưng bày.
Ngoài ra còn tổ chức thi đua phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, xã hội năm 2019; nhiều hoạt động diễn ra trước, trong và sau dịp kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Thủ đô như: Xuất bản sách, trưng bày triển lãm, gặp mặt, giao lưu nhân chứng lịch sử tại Hoàng Thành Thăng Long; Tổ chức chương trình tái hiện: “Lễ chào cờ lịch sử” tại khu vực sân Đoan Môn; Ra mắt cuốn sách ảnh về Ngày Giải phóng Thủ đô “Chúng ta đem vinh quang sức dân tộc trả về”; Gặp mặt, giao lưu nhân chứng lịch sử, nhà sử học; Khai mạc trưng bày “Hà Nội mùa thu năm ấy”.
Nhiều hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể thao sẽ được diễn ra như: Chương trình nghệ thuật “Tôi yêu Hà Nội”; Lễ hội nghệ thuật áo dài “Nét son Hà Nội”; chương trình “Thủ đô Hà Nội trong lòng người xa xứ”; biểu diễn nghệ thuật chào mừng tại một số sân khấu lớn tại trung tâm TP; Lễ hội văn hoá dân gian đương đại 2019; Cuộc thi ảnh quốc tế 2019; triển lãm trưng bày tại nhà triển lãm 45 Tràng Tiền, 93 Đinh Tiên Hoàng và tuyên truyền lưu động tại các địa phương; hoà nhạc Vietnam Airline Classics - Hanoi concert; Sự kiện Hanoi International Heritage Marathon; Giải chạy Báo HàNộiMới lần thứ 46 vì Hoà bình. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa, gia đình, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông phục vụ các hoạt động kỷ niệm 65 năm Giải phóng Thủ đô…