DÒNG SỰ KIỆN. * NĂM ASEAN - VIỆT NAM 2020 * KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIV * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19 * BÁO KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO VÙNG LŨ MIỀN TRUNG

Đề xuất mới về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

Linh Chi
26-02-2020 23:17
Kinhtefothi-Bộ Nội vụ vừa xây dựng dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; đang lấy ý kiến góp ý.
Tin liên quan
Theo Bộ Nội vụ, dự thảo được xây dựng trên cơ sở quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 25/11/2019 và phù hợp với các quy định hiện hành của Đảng về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định còn có ý kiến khác nhau, nên Bộ Nội vụ đang đăng tải lấy ý kiến Nhân dân trên Cổng thông tin điện tử của Bộ về một số nội dung liên quan.
 Công chức bộ phận "một cửa" quận Đống Đa (Hà Nội) giải quyết hồ sơ hành chính
Cụ thể về cách thức quy định, còn 2 loại ý kiến. Dự thảo Nghị định được Bộ Nội vụ xây dựng và trình Chính phủ thể hiện theo phương án 1. Trong đó, đáng chú ý, dự thảo Nghị định đã bổ sung quy định áp dụng xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu có hành vi vi phạm trong thời gian công tác tại điểm C, khoản 2 Điều 1 (đối tượng áp dụng). Đồng thời, bổ sung nguyên tắc xử lý kỷ luật hành chính đối với hành vi vi phạm trong thời gian công tác của người đã nghỉ việc, nghỉ hưu được thực hiện sau khi có quyết định xử lý kỷ luật về Đảng (khoản 10 Điều 2 - Nguyên tắc xử lý kỷ luật); quy định đối với trường hợp này được sử dụng kết luận về hành vi vi phạm mà không phải điều tra, xác minh lại; cũng như bổ sung quy định về thẩm quyền tại khoản 5 Điều 20.
Theo dự thảo phương án lựa chọn của Bộ Nội vụ, để bảo đảm nguyên tắc công tác cán bộ là công tác của Đảng thì hầu hết các vị trí lãnh đạo trong hệ thống Đảng, đoàn thể, chính quyền các cấp hiện này đều là đảng viên (một số ít chưa là đảng viên giữ vị trí lãnh đạo trong các đơn vị sự nghiệp công lập). Những sai phạm nghiêm trọng hầu hết đều ở những người đã từng giữ vị trí lãnh đạo và vì vậy, việc giới hạn kỷ luật hành chính sau khi kỷ luật Đảng đối với đối tượng này là cần thiết, bảo đảm tính răn đe và phù hợp với quy định của Đảng…