DÒNG SỰ KIỆN. * 90 NĂM ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * XUÂN CANH TÝ 2020 * DỊCH VIÊM PHỔI CẤP DO COVID-19

Đề xuất mức thu phí cấp giấy phép kinh doanh lữ hành là 3 triệu đồng

Minh phúc
25-10-2017 16:47
Kinhtedothi - Theo đề xuất của Bộ Tài Chính, dự kiến, mức phí thẩm định và cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế/nội địa là 3 triệu đồng/giấy phép. Phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế và nội địa đều là: 650 ngàn đồng/thẻ.
Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế; phí thẩm định và cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp phép đặt chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam.
Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, phí thẩm định và cấp giấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa, phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch, lệ phí cấp phép đặt chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam.
Theo đó, đối tượng áp dụng là tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cơ quan quản lý nhà nước về du lịch cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế; cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa; cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam; cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch và cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên và Cơ quan có thẩm quyền thực hiện quản lý nhà nước về du lịch theo quy định tại Luật Du lịch.
Ngoài ra, còn có các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế; phí thẩm định và cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên; lệ phí cấp phép đặt chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam.
Theo Dự thảo Thông tư, Tổng cục Du lịch (Bộ VHTTDL) sẽ là cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh là tổ chức thu phí, lệ phí.
Cụ thể, mức thu phí, lệ phí được quy định như sau: Phí thẩm định và cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế (bao gồm: cấp mới, cấp đổi, cấp lại): 3 triệu đồng/giấy phép.  Phí thẩm định và cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa (bao gồm: cấp mới, cấp đổi, cấp lại): 3 triệu đồng/giấy phép;
Đối với phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch (bao gồm: cấp mới, cấp đổi, cấp lại), hướng dẫn viên du lịch quốc tế và nội địa: 650 ngàn đồng/thẻ; Hướng dẫn viên du lịch tại điểm: 300 ngàn đồng/thẻ.
Lệ phí cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam: Cấp mới: 3 triệu đồng/giấy phép; Cấp đổi, cấp lại, cấp gia hạn: 1,5 triệu đồng/giấy phép.