DÒNG SỰ KIỆN. * TOÀN CẢNH VỤ NƯỚC SẠCH Ở HÀ NỘI CÓ MÙI LẠ * KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ * 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh * HÀ NỘI - 20 NĂM “THÀNH PHỐ VÌ HÒA BÌNH” * AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

01-01-2012 00:00
KTĐT - Ngày 8/2, Thủ tướng Chính phủ có quyết định điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.
Theo đó, cổ phần bán ưu đãi cho người lao động là 21.118.700 cổ phần, chiếm 1,97% vốn điều lệ; cổ phần bán đấu giá ra bên ngoài: 27.479.433 cổ phần, chiếm 2,57% vốn điều lệ.

Trước đó, tại Quyết định 828/QĐ-TTg ngày 31/5/2011, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án cổ phần hóa và cơ cấu lại Tổng công ty xăng dầu Việt Nam. Hình thức cổ phần hóa là giữ nguyên phần vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp, phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, Nhà nước nắm giữ tối thiểu 75% vốn điều lệ.

Theo phương án cổ phần hóa được phê duyệt ban đầu tại Quyết định 828/QĐ-TTg, Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam có vốn điều lệ là 10.700 tỷ đồng. Tổng số cổ phần phát hành lần đầu là 1.070 triệu cổ phần. Trong đó, cổ phần do Nhà nước nắm giữ 1.016.401.867 cổ phần (chiếm 94,99% vốn điều lệ); cổ phần bán ưu đãi cho người lao động là 21.172.200 cổ phần (chiếm 1,98% vốn điều lệ), trong đó có 19 người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các doanh nghiệp khác; cổ phần bán cho tổ chức công đoàn là 5 triệu cổ phần (chiếm 0,47% vốn điều lệ); cổ phần bán đấu giá công khai: 27.425.933 cổ phần (chiếm 2,56% vốn điều lệ).
 
TAG: