DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 9 - HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XV * HÀ NỘI - 20 NĂM “THÀNH PHỐ VÌ HÒA BÌNH” * KỲ HỌP THỨ 7, QUỐC HỘI KHÓA XIV * DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI * AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Điều chỉnh danh mục dự án thu hồi, chuyển đổi đất năm 2018

Minh Tường
05-07-2018 15:25
Kinhtedothi - Tại buổi họp chiều 5/7, HĐND TP Hà Nội đã thông qua danh mục điều chỉnh các công trình, dự án thu hồi và chuyển đổi sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng thuộc thẩm quyền.
Giám đốc Sở TN&MT Hà Nội Nguyễn Trọng Đông cho biết, tại Nghị quyết số 19/NQ - HĐND ngày 5/12/2017, HĐND TP Hà Nội đã thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi và chuyển đổi sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng thuộc thẩm quyền.
Trong đó có 1.415 dự án thu hồi trên 4.654ha đất; 407 dự án chuyển đổi mục đích sử dụng trên 466ha đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng.
 Giám đốc Sở TN&MT Hà Nội Nguyễn Trọng Đông phát biểu.
Tính đến ngày 15/5, đã có 238 dự án thực hiện thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng với trên 780ha. Sở TN&MT Hà Nội cũng đã hướng dẫn 299 dự án làm thủ tục cắm mốc giới, phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng với trên 922ha. Như vậy, đến nay TP Hà Nội đã thu hồi được 1.703,1ha, đạt 36,6% kế hoạch thu hồi đất năm 2018.
Trên cơ sở đề xuất điều chỉnh danh mục dự án do của các địa phương, ngày 29/5, UBND TP Hà Nội đã có Tờ trình số 75/TTr - UBND lên HĐND TP về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2018; dự án, công trình chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2018 thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND TP Hà Nội.
Ban Kinh tế Ngân sách HĐND TP Hà Nội cũng đã có Báo cáo thẩm tra khẳng định thống nhất với danh mục điều chỉnh các dự án thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất nêu trên.
Trên cơ sở đó, sau khi 100% đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, HĐND TP Hà Nội thông qua Nghị quyết số về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất; Danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ trên địa bàn TP Hà Nội năm 2018.
 Các đại biểu ấn nút biểu quyết.
Cụ thể: Điều chỉnh giảm 14 dự án thu hồi đất với diện tích 24,75 ha và 13 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa với diện tích: 17,02 ha. Bổ sung danh mục 490 dự án thu hồi đất năm 2018, với diện tích là 1.614,64 ha.
Kinh phí bố trí để bồi thường, giải phóng mặt bằng trên cơ sở danh mục dự án được HĐND thông qua, đối với dự án sử dụng vốn ngân sách TP đã có trong kế hoạch đầu tư công của TP được cân đối trong Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách TP năm 2018 của HĐND TP.
Các dự án thuộc ngân sách cấp quận, huyện để các quận, huyện bố trí. Các dự án ngoài ngân sách do chủ đầu tư bố trí theo tiến độ đầu tư, đảm bảo bố trí đủ kinh phí phần GPMB trong năm 2018.
Bổ sung danh mục 192 dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2018, với diện tích là 311,76ha.