DÒNG SỰ KIỆN. * BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HĐND CÁC CẤP * ĐẠI DỊCH COVID-19 * CUỘC THI VIẾT “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI”

Điều kiện, tiêu chuẩn, độ tuổi nào được tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV?

Trần Long
08-02-2021 18:37
Kinhtedothi - Thành uỷ Hà Nội vừa ban hành Hướng dẫn số 01-HĐ/TU về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Tin liên quan
  • Hà Nội thành lập 15 đoàn công tác để chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp Hà Nội thành lập 15 đoàn công tác để chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp
Theo đó, Hướng dẫn số 01-HĐ/TU nêu rõ về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội khóa XV. Cụ thể, tiêu chuẩn chung, người ứng cử đại biểu Quốc hội phải bảo đảm các tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội theo quy định của Luật Tổ chức Quốc hội như: Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công băng, văn minh. Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí cỗng vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác. 
 
Có trình độ văn hóa, chuyên môn, có đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội. Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm. Có điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội.
Người ứng cử đại biểu Quốc hội đang công tác tại cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước ngoài đảm bảo các tiêu chuẩn chung còn phải là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiêu biểu, xuất sắc. Nói chung phải đủ tuổi công tác trọn một nhiệm kỳ (nam sinh từ tháng 2/1966, nữ sinh từ tháng 1/1971 trở lại đây); có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng; có năng lực phân tích, hoạch định chính sách, xây dựng pháp luật, có chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn phù hợp với vị trí dự kiến; thể hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, không vi phạm quy định về những điều đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức không được làm. 
Không giới thiệu và đưa vào danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực; có tư tưởng cục bộ, bảo thủ, trì trệ; đang bị thanh tra, kiểm tra dấu hiệu vi phạm; người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra vụ, việc tham nhũng, lãng phí, mất đoàn kết; những người vi phạm Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28/2/2018 của Bộ Chính trị hoặc có vấn đề về chính trị chưa được kết luận. Kiên quyết không để lọt những người không xứng đáng, những người chạy chức, chạy quyền tham gia Quốc hội.
Bên cạnh đó, về tiêu chuẩn, điều kiện của đại biểu Quốc hội chuyên trách thì ngoài các tiêu chuẩn chung, người ứng cừ đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV còn phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện sau: Về trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ phải có trình độ đại học trở lên. Về chức vụ, người ứng cử đại biểu Quốc hội để làm Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố phải là Thành ủy viên trở lên, đang giữ chức vụ giám đốc sở hoặc tương đương trở lên. Nói chung có quy hoạch một trong các chức danh sau: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Phó Chủ tịch UBND Thành phố hoặc tương đương trở lên.
Về độ tuổi: Cán bộ, công chức, viên chức lần đầu ứng cử nói chung phải đủ tuổi tham gia 2 khóa Quốc hội trở lên hoặc ít nhất trọn một khóa, nam sinh từ tháng 2/1966, nữ sinh từ tháng 1/1971 trở lại đây. Đại biểu Quốc hội chuyên trách tái cử phải còn đủ tuổi công tác ít nhất là 1/2 nhiệm kỳ (30 tháng) trở lên tính đến tháng 5/2021, nam sinh từ tháng 8/1963, nữ sinh từ tháng 7/1968 trở lại đây. Riêng những người ứng cử đại biểu Quốc hội là cán bộ Quân đội, Công an thực hiện theo độ tuổi quy định tại Luật sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam và Luật Công an nhân dân. Đối với những trường hợp tuổi ứng cử cao hơn, như ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các hội theo Kết luận số 58-KL/TW ngày 12/9/2019 của Ban Bí thư do Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, quyết định.
Đại biểu Quốc hội là cán bộ nữ thuộc đối tượng nghỉ hưu ở tuổi cao hơn theo Kết luận của Bộ Chính trị và Nghị định của Chính phủ được tính tuổi công tác như nam, người ứng cử lần đầu sinh từ tháng 1/1966, tái cử sinh từ tháng 7/1963 trở lại đây. Các đồng chí không đủ tuổi tái cử nhưng chưa đến tuổi nghi hưu thì cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ xem xét, bố trí công tác phù hợp hoặc giữ nguyên một số chế độ, chờ đủ tuổi nghỉ hưu; những đồng chí có nguyện vọng nghỉ chế độ trước tuổi thì giải quyết theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ và Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 20/12/2019 của Ban Tổ chức Trung ương.
Về tiêu chuẩn sức khỏe: Được cơ quan y tế có thẩm quyền chứng nhận đủ sức khỏe trong thời gian không quá 6 tháng tính đến tháng 5/2021. Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ TP Hà Nội hướng dẫn, xác định cơ sở y tế để khám sức khỏe.