DÒNG SỰ KIỆN. * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Đoàn kết, tương trợ phát triển bền vững khu dân cư

Trọng Tùng
16-11-2017 20:57
Kinhtedothi - Nhân kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2017), tối 16/11, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý đã về dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở Cụm dân cư số 4, xã Vân Phúc, huyện Phúc Thọ.
Năm 2017, cán bộ và Nhân dân Cụm dân cư số 4 luôn đoàn kết, cố gắng nỗ lực, cùng nhau thực hiện có hiệu quả 5 nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Một trong những kết quả nổi bật là đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững. Đến nay, số hộ nghèo Cụm dân cư số 4 giảm còn 5 hộ (chiếm 1,8%). Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 39 triệu đồng/năm. 
 Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở Cụm dân cư số 4, xã Vân Phúc, huyện Phúc Thọ.
Phong trào đoàn kết xây dựng gia đình văn hóa được triển khai sâu rộng đến từng hộ; kết quả bình xét năm 2017, có 302/323 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Nhân dân Cụm dân cư số 4 luôn tự giác chấp hành quy ước làng văn hóa, hưởng ứng nhiệt tình các phong trào như “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, “Đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau phát triển sản xuất, tăng giàu giảm nghèo”...

Năm 2017, Ban Công tác mặt trận Cụm dân cư số 4 cũng đã vận động Nhân dân quyên góp cho phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, Quỹ Vì người nghèo, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiên tai được tổng số tiền hàng chục triệu đồng…

Ghi nhận và chúc mừng thành tích mà Cụm dân cư số 4, xã Vân Phúc đạt được, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý đồng thời đề nghị, các cấp ủy Đảng cần thường xuyên quan tâm để MTTQ hoạt động hiệu quả. Huy động mọi nguồn lực từ các thành phần xã hội để chăm lo giúp đỡ người nghèo, xây dựng khu dân cư đoàn kết, tương trợ phát triển bền vững, góp phần đẩy nhanh sự nghiệp giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội.

Thực hiện tốt quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; đoàn kết chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh… Qua đó tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong thời kỳ mới, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý cũng bày tỏ hy vọng, cùng với 180 cụm dân cư trong toàn huyện, Cụm dân cư số 4 sẽ thực hiện tốt Cuộc vận động 3 sạch “Nước sạch, môi trường sạch, nông nghiệp sạch” giai đoạn 2017 - 2020 do UBND huyện Phúc Thọ phát động. Đây là những vấn đề có tính thời sự, cấp bách trong bối cảnh thách thức ngày một lớn của ô nhiễm môi trường và tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm đang đe dọa nghiêm trọng sức khỏe người dân hiện nay.