DÒNG SỰ KIỆN. * CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19 * CUỘC THI VIẾT “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI”

Đưa công tác cải cách hành chính vào nề nếp

04-03-2015 21:55
Kinhtedothi - Chiều 4/3, Bộ TN&MT đã họp triển khai công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2015.
Về phương hướng trong năm 2015, Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang đã ký quyết định ban hành các kế hoạch về công tác CCHC với các kế hoạch thành phần định hướng đầy đủ, toàn diện công tác CCHC năm 2015.

Theo kế hoạch, Bộ sẽ chỉ đạo triển khai, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Bộ trong việc xây dựng và thực hiện chương trình công tác và kế hoạch CCHC năm 2015 bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu về tiến độ và hiệu quả; triển khai tự chấm điểm Chỉ số CCHC cấp bộ theo yêu cầu của Bộ Nội vụ; thực hiện chấm điểm và công bố Chỉ số CCHC của các tổng cục, cục trực thuộc Bộ năm 2014.

 

Bộ TN&MT đã họp triển khai công tác cải cách hành chính năm 2015.

Bên cạnh đó, Bộ thực hiện công tác kiểm tra, tuyên truyền CCHC theo kế hoạch; thực hiện Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật trong một số lĩnh vực của ngành; xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2015 và triển khai thực hiện kế hoạch cung cấp hầu hết các dịch vụ công trực tuyến của Bộ đạt mức độ 3; tổ chức giao lưu trực tuyến với tổ chức, cá nhân về chính sách, pháp luật TN&MT...

Theo Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa, trong năm 2014, Bộ đã chỉ đạo quyết liệt trong công tác CCHC. Tuy nhiên, các đơn vị phải có quyết tâm, trách nhiệm hơn nữa để đưa công tác CCHC vào nền nếp; tiếp tục xác định CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của đơn vị; lồng ghép nhiệm vụ CCHC với các nhiệm vụ chuyên môn. Đồng thời, lồng ghép công tác CCHC vào công tác thi đua khen thưởng nhằm đánh giá sự nỗ lực của đơn vị trong vấn đề CCHC và khen thưởng kịp thời những đơn vị làm tốt.

Ngoài ra, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa cũng yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin vào hiện đại hóa nền hành chính và có sự bố trí kinh phí cần thiết cho các cán bộ làm công tác CCHC của đơn vị.
TAG: